Türk Konseyi Proje Direktörü Ferid Demirli, UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dili Günü önerisi üzerine Danışma toplantısına katılmıştır.

Türk Konseyi Proje Direktörü Ferid Demirli, 9 Mart 2018 tarihinde Ankara'da UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dili Günü önerisi üzerine Danışma toplantısına katılmıştır.
 
Söz konusu toplantıya Türk Dünyasından Uluslararası Örgütlerin temsilcileri ile UNESCO’nun Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Ulusal Komiteleri temsilcileri de katılmıştır. Toplantıda heyetler, Uluslararası Türk Dili Gününü ilan etmek üzere tarih önerileri üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve konuya ilişkin görüşlerini paylaşmışlardır. Nihai kararın, üye devletler ile yapılacak istişarelerden sonra bilahare alınması kararlaştırılmıştır.