Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Atık Yönetimi ile İlgili Mevzuat ve Türk Dili Konuşan Ülkelerde Uygulanması başlıklı Seminere katıldı.

Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, 16 Nisan 2018 tarihinde İstanbul`da düzenlenen Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Atık Yönetimi ile İlgili Mevzuat ve Türk Dili Konuşan Ülkelerde Uygulanması başlıklı Seminere iştirak etmiştir. 

Bahse konu seminer, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Komisyon Başkanı Prof.Dr. Ahliman Amiraslanov ve Türkiye`den Milletvekili Feyzullah Kıyıklık`ın açılış konuşmalarının ardından, Üye Ülkelerin temsilcileri ulusal mevzuatlarının, sağlık sorunları, çevresel zararlar ve çiftçiler ile tüketicilerin haklarının ihlali nedeniyle GDO`ları yasaklanması hakkında sunumlar yapmışlardır. Üye Ülkelerin temsilcileri yaptıkları ikinci sunumda, ülkelerindeki atık yönetimi ile ilgili mevcut durum hakkında bilgi aktarmışlardır.

Proje Direktörü Shahverdiyev, her iki konuya da aktif olarak iştirak ederek üye ülkelerde biyoteknolojinin geliştirilmesine duyulan ihtiyacı vurgulamıştır.

Toplantının sonunda katılımcılar, her iki konuda de TÜRKPA`nın bir sonraki oturumuna sunulacak rapor üzerinde mutabık kalmışlardır.