Türk Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, 4. İstanbul Kalkınma Diyalogları `İlerleme- 2030` başlıklı toplantının Ortaklar Forumunda bir konuşma yapmıştır.

Türk Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, 4 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen 4. İstanbul Kalkınma Diyalogları “İlerleme- 2030” başlıklı toplantının Ortaklar Forumunda bir konuşma yapmıştır.

Konuşmasında, Türk Konseyi ve BM Kalkınma Programı (UNDP) arasında, Üye Devletler ve bölgedeki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri`nin (SDG`ler) başarılmasına katkıda bulunmak üzere süregelen verimli işbirliğine değinen Proje Direktörü Baki, “Birlikte daha güçlüyüz” sloganına atıfta bulunarak, iki kurumun son üç yılda ortaklaşa veya birlikte yürüttüğü projeler hakkında bilgi aktarmıştır.
 
Türk Konseyi-BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) raporuna değinen Baki, turizm alanındaki örnek çalışmayı vurgulamıştır. Bu bağlamda, Türk Konseyi’nin kolaylaştırıcı rolü sayesinde, Türkiye tarafından verilen Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan`ın turizm sektöründe çalışanlarına yönelik mesleki eğitim programlarında, şu ana kadar 1000`den fazla kişinin eğitildiğini ve yarısının kadın olduğunu belirtmiştir. Raporda da belirtildiği gibi, bu program, kaliteli eğitim ile ilgili 4 numaralı, cinsiyet eşitliği ile ilgili 5 numaralı ve saygın iş ve ekonomik büyüme hakkındaki 8 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) başarılmasına doğrudan katkıda bulunmuştur. Proje Direktörü Baki ayrıca, eğitim, ulaştırma, gençlik ve spor alanlarında da Konseyin, UNDP ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) başarılması için çaba harcadığı diğer somut örneklerin buluncuğunu sözlerine eklemiştir.
 
Poroje Direktörü Zhanar Nugumanova da Foruma katılmıştır.