Türk Konseyi Sekretaryası, 23 Ekim 2018 tarihinde Ankara`da düzenlenen bir resepsiyonla “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü”nü kutlamıştır.

“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü” vesilesiyle Türk Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mustafa Tuna, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Galatasaray Üniversitesi Kıdemli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanısıra diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey Türk yetkililer ile akademisyenlerin değerli katılımlarıyla ve Genel Sekreter Baghdad Amreyev`in evsahipliğinde gerçekleştirilen bir resepsiyonla Nakhçivan Anlaşmasının imzalanmasının 9. yıldönümünü kutlamıştır.

Genel Sekreter Amreyev, açılış konuşmasında, Türk Dünyası’nda işbirliğini geliştirmek amacıyla Üye Ülkelerin Devlet Başkanlarının Türk Konseyi`ne verdikleri sürekli desteği için şükranlarını ifade etmiştir. Genel Sekreter ayrıca, dış politika, ekonomi, ulaştırma, turizm, eğitim ile gençlik ve spor alanlarında faaliyetlerine başladığı günden bu yana Konsey`in önemli kazanımlarının altını çizdi. Genel Sekreter, Türk Konseyi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, BM Medeniyetler İttifakı, BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi gibi 19 farklı uluslararası kurum ve kuruluşla yürüttüğü ilişkileri ile bu yakın işbirliğinin sonucu olarak ortaya çıkan projelere değinmiştir.

Genel Sekreter, bölgesel ve küresel istikrarın sağlanmasında önemli bir yer alan ve 150 milyonluk nüfusu, 4,5 milyon kilometrekarelik bir coğrafya ile toplam GSYİH`nın 2 trilyon dolar üzerinde olan Türk Dili Konuşan Ülkelerinin yüksek kapasitesini vurgulamış, kullanılmamış bu potansiyelin göz ardı edilmesi için çok değerli olduğunu ifade etmiştir. Genel Sekreter ayrıca Cholpon-Ata`da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi’nde Sekretaryaya verilen görevleri yerine getirme konusundaki kararlılığını ve özverisini dile getirmiştir.

Genel Sekreter’in açılış konuşmasını takiben, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Konseyi`nin son dokuz yıl içerisinde Türk devletleri arasındaki karşılıklı güven ve siyasi dayanışmanın güçlendirilmesinde büyük katkı sağladığının altını çizmiştir. Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca Türk Dünyası’ndaki dayanışmanın önemini vurgulamış, bu dayanışmanın diğer kardeş ülkelere de örnek teşkil etmesi gerektiğini ve önümüzdeki dönemde Türk Konseyi`nin genişlemesine yönelik isteklerini ifade etmiştir. Ekonomi alanında elde edilen başarılara dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölgenin kalkınmasına destek olacak projelerle gelecekte halkların refahına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Kıdemli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, gelecek nesillerin ortak tarihleri ve kültürel miraslarının zenginliği hakkında daha derin anlayışa sahip olabilmeleri için Türk Dünyası’nda özellikle eğitim ve turizm alanında işbirliğinin önemini vurgulamıştır.