Türk Konseyi tarafından 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmaları içeren Türk Konseyi dört yıllık Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvelerinde Devlet Başkanlarının talimatlarıyla çerçevesi belirlenen ve Türk Konseyi Sekretaryası tarafından Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan’ın dönemi olan 2014- 2018 yılları arasında gerçekleştirilen ve/veya başlatılan faaliyetler, projeler, etkinlik ve girişimleri bir bütün olarak içeren Türk Konseyi Dört Yıllık Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. 
 
Bu Rapor, Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan’ın görev yaptığı dönem boyunca Konsey’in teşebbüslerine genel bir bakış niteliğinde olup, Türk Konseyi’nin bu süre zarfında elde ettiği başarılar hakkında kapsamlı bir tabloyu ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde Üye Ülkeler arasında ve bölgede mevcut  işbirliğini derinleştirmek ve genişletmek üzere gerçek potansiyeline ışık tutmaktadır.

Bahse konu rapor 2 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi’ne ve 3 Eylül’de düzenlenecek olan Türk Konseyi 6. Zirvesi’nde Devlet Başkanlarına sunulacaktır.
 
Türk Konseyi Sekretaryası öncelikle Üye Ülkelere vermekte oldukları sürekli destekleri için ve bölgesel ve uluslararası ortaklarına çok taraflı işbirliğine katkıda bulunma hedeflerini yerine getirme konusundaki destekleri için şükranlarını sunar.

Türk Konseyi’nin dört yıllık faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler söz konusu rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirler.