Türk Konseyi tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmaları içeren Türk Konseyi 2017 Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvelerinde Devlet Başkanlarının talimatlarıyla çerçevesi belirlenen ve Türk Konseyi Sekretaryası tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen ve/veya başlatılan faaliyetler, projeler, etkinlik ve girişimleri bir bütün olarak içeren Türk Konseyi Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. 
 
Bu Rapor, 2017 yılı boyunca Konsey’in teşebbüslerine genel bir bakış niteliğinde olup, Türk Konseyi’nin geçtiğimiz yıl içinde elde ettiği başarılar hakkında kapsamlı bir tabloyu ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde Üye Ülkeler arasında ve bölgede mevcut  işbirliğini derinleştirmek ve genişletmek üzere gerçek potansiyeline ışık tutmaktadır.
 
Sekretarya olarak, evvela Üye Ülkelerimize sürekli destekleri için ve çok taraflı işbirliğine katkıda bulunma hedeflerimizi yerine getirme konusundaki destekleri için bölgesel ve uluslararası ortaklarımıza şükranlarımızı sunarız.

Türk Konseyi’nin faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler söz konusu rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirler.