Türk Konseyi Üye Ülkeleri Gümrük İdareleri arasında Ön Bilgi Değişimi Teknik Toplantısı 23 Mayıs 2018 tarihinde Bişkek`te gerçekleştirilmiştir.

İstanbul`da 29 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Türk Konseyi 9. Gümrük Çalışma Grubu Toplantısında kararlaştırıldığı üzere, taraflar Türk Konseyi Üye Ülkeleri boyunca taşınan mallar ve ulaşım araçları ile ilgili olarak gümrük idareleri arasında ön bilgi değişiminin teknik uyumluluğunu ele almışlardır. Bilişim teknolojileri altyapısı hakkında bilgi alışverişinde bulunan uzmanlar, bir anlaşmaya varılması halinde, Üye Ülkelerin gümrüklerinde kullanılan teknik sistemlerin, altyapı ve veri alışverişi yöntemleri açısından ön bilgi değişimine uygun olduğunu ifade etmişlerdir.

Buna ek olarak taraflar ayrıca, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin Gümrük İdareleri Başkanlarının gelecek toplantısında tamamlanması planlanan Gümrük İdaresine ilişkin Mutabakat Zaptının detayları ve Kervansaray Projesi kapsamında yeni saha ziyaretlerinin düzenlenmesi konusunda fizibilite çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Türk Konseyi Proje Direktörleri Farid Damirli ve Özge Pan toplantıya katılarak, müzakere edilen konuların detayları hakkında Üye Ülkelerin delegasyonları ile istişarelerde bulunmuşlardır.