Türk Konseyi ve TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlemci Misyonları Ortak Bildirisi;

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Gözlemci Misyonları 21 ila 25 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini seçim öncesi süreci ve seçim günü gözlemlemiştir.

Türk Konseyi, TÜRKPA, Türk Akademisi ve Türkiye dışındaki Üye Devletler olan - Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın temsilcilerinin yer aldığı 36 görevliden oluşan heyetler, seçim günü Antalya’da 41, İstanbul’da 48, Samsun’da 20 ve Ankara`da 37 olmak üzere toplamda 146 sandık merkezini ziyaret etmişlerdir.

Gözlemci Misyonları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda ve Türkiye Cumhuriyeti ulusal mevzuatına ve genel kabul gören uluslararası seçim standartlarına uygun şekilde yapıldığını teyit etmektedirler.

Gözlemci Misyonlarının Resmi Ortak Bildirisi aşağıda yer almaktadır: