Türk Üniversiteler Birliği`nin Üçüncü Genel Kurulu Bişkek`te düzenlenmiştir.

Türk Üniversiteler Birliği`nin Üçüncü Genel Kurulu, Dönem Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde 19 Nisan 2018 tarihinde Bişkek`te düzenlenmiştir.

Genel Kurul’a Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye`den 14 üye üniversitenin temsilcileri, Öğrenci Konseyi delegeleri ve Türk Konseyi Sekretaryası yetkilileri katılmıştır.

Birliğin logosu ve internet sitesi, Orhun Değişim Programının uygulanması, Birlik Ödülü kriterleri ve Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunun görüşüldüğü toplantıyı, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman yönetmiştir. 

Toplantı sırasında taraflar, Birliğin uluslararası işbirliği kapsamında diğer üniversitelerle muhtemel işbirliğini dikkate almaya karar vermişlerdir. Taraflar, bu tür ortaklıkların Orhun Değişim Programının kapasitesini artıracağını belirtmişlerdir.

Toplantıda, lisans öğrencileri ve akademisyenler için geçen yıl başlatılan ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Bölümü ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerinin yer aldığı Orhun Değişim Programı pilot projesine Türkoloji Bölümünün dahil edilmesi karara bağlanmıştır.

Faaliyet Raporu, dönem başkanlığı zarfında KTMU`nun koordinasyonu ile hazırlanan ve yürütülen projeleri içermekte, Birinci Türk Üniversite Spor Oyunları, Türk Dünyası Turizm Rehberi, son 25 yılda üye ülkeler arasındaki ilişkilere dair bilgilendirme dosyası ve Türk halkları arasında ortak vatandaşlık eğitimi konulu dosya gibi önemli çalışmaları kapsamaktadır.

Toplantı sırasında, Öğrenci Konseyi de faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Taraflar, Birliğin önümüzdeki dönemde faaliyetlerini de ele almışlardır. Genel Kurul’da görüşülen diğer bir konu da Birliğin dönem başkanlığının Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından üstlenilmesi olmuştur.

Taraflar ayrıca, ünlü Türk yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yıl dönümüne ithaf olunacak uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi hususunda da mutabık kalmışlardır.
 
Toplantının sonunda, katılımcılar Birlik üyeliğine aday üniversitelerin sunumlarını izleyerek başvuru sahibi üniversitelerin kriterleri doğrultusunda ve objektif değerlendirmeler sonucunda oy kullanılması marifetiyle karar vermişlerdir.

Buna göre, Azerbaycan Diller Üniversitesi, Kazakistan Kh. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi ve Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi, Birliğe yeni üyeler olarak katılmıştır. 

Proje Direktörleri Zhyldyz Uzakova, Jeyhun Shahverdiyev, Özge Pan ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen de Genel Kurul’da yer almışlardır.