Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri - 10 Ağustos 2014

Türk Konseyi’nin Türkiye’de Düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Gözlemcilik Faaliyeti Yürütmesine İlişkin Basın Duyurusu

Türk Konseyi (Türk Keneşi) Sekretaryasınca oluşturulan ortak gözlemci heyeti, 10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk turunda gözlemcilik faaliyeti gerçekleştirmiştir. 

Türk Konseyi ortak heyeti, gözlem faaliyetini İstanbul’da yürütmüştür. 

Heyet, Türk Konseyi Sekretaryası ile Türk Akademisi’nden katılımcıların yanısıra Üye Ülkelerden iştirak eden temsilcilerden oluşmuştur.