Türkiye Cumhuriyeti 25. Dönem Milletvekilleri Seçimleri - 7 Haziran 2015

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu daveti üzerine, Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov başkanlığındaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Seçim Gözlem Uluslararası Misyonu 7 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 25. Dönem Milletvekilleri Seçimlerini gözlemlemiştir.

Türk Keneşi Sekretaryası ve Uluslararası Türk Akademisi’nin yetkililerinin yanı sıra Türk Keneşi üye ülkeleri Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti’nin temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Misyon gözlemci faaliyetlerini 5 Haziran 2015 tarihinde başlamıştır. Dört heyetten oluşan Misyon gözlemcilik görevlerini İstanbul, İzmir, Trabzon ve Van’da yerine getirmiştir.   

Türk Konseyi Seçim Uluslararası Misyonu İstanbul’da Avrupa ve Asya tarafları dahil olmak üzere 57 sandık, İzmir’de 35 sandık, Trabzon’da 12 sandık ve Van’da 18 sandık alanında gözlemlerde bulunmuşlar ve çeşitli sandıklarda oy sayımını gözlemlemişlerdir.

Misyon ön seçim sürecinde ve seçim günün herhangi bir hukuk ihlaline rastlamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde seçim izleme hususunda bütün hukuki ve organizasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Seçim günü, oyların ve sonuçların listelenmesi uluslararası seçim mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Seçimlerin tarafsızlığı hususunda siyasi partilere ve uluslararası gözlemcilere için gerekli şartlar sağlanmıştır. %86,62 katılım oranıyla seçimlere katılım oranı oldukça yüksektir. Yukarıda bahsi geçen şehirlerdeki sandık alanlarına ziyaretlerde, yerel seçim komisyonlarının çalışmalarına yönetimin ya da kanun uygulayıcıların müdahalesine yönelik herhangi bir müdahale tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Uluslararası Gözlem Misyonu Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçimleri şeffaf, rekabetçi olarak değerlendirmekte ve seçimlerin ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olduğunu belirtmektedir.