Türkiye Cumhuriyeti 26. Dönem Milletvekili Seçimleri - 1 Kasım 2015

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un başkanlığındaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Seçim Gözlem Uluslararası Misyonu, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan davet doğrultusunda, 1 Kasım 2015 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti 26. Dönem Milletvekili Seçimlerini İstanbul’da izlemiştir.

Türk Keneşi’nin ilişkili kuruluşları arasında yeralan Uluslararası Türk Akademisi mensupları ve Türk Konseyi’nin Türkiye vatandaşı olmayan proje direktörlerinden oluşan sözkonusu uluslararası gözlem heyeti 6 kişiden oluşmuş ve iki grup halinde Sarıyer ve Maslak`ta34 sandıkta incelemelerde bulunmuş, iki sandıkta seçim sonuçlarının sayım işlemlerini izlemiştir. 

Misyon seçim evvelinde ve seçim günün herhangi bir hukuk ihlaline rastlamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde seçim izleme hususunda bütün hukuki ve organizasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Seçim günü, oyların ve sonuçların listelenmesi uluslararası seçim mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Seçimlerin tarafsızlığı hususunda siyasi partilere ve uluslararası gözlemcilere için gerekli şartlar sağlanmıştır. %86,62 katılım oranıyla seçimlere katılım oranı oldukça yüksektir. Yukarıda bahsi geçen şehirlerdeki sandık alanlarına ziyaretlerde, yerel seçim komisyonlarının çalışmalarına yönetimin ya da kanun uygulayıcıların müdahalesine yönelik herhangi bir müdahale tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Uluslararası Gözlem Misyonu Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçimleri şeffaf, rekabetçi olarak değerlendirmekte ve seçimlerin ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olduğunu belirtmektedir.