Türkiye Cumhuriyeti Bir Önceki Dönem Milletvekili ve Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Türkiye Üyesi Mustafa İsen, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan`ı makamında ziyaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Bir Önceki Dönem Milletvekili ve Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Türkiye Üyesi Mustafa İsen, 28 Haziran 2018 tarihinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan`ı makamında ziyaret etmiştir.

Ziyaret çerçevesinde Aksakallar Konseyi Üyesi İsen, yurt dışına kaçırılan kültür varlıkların belirlenmesi, sözkonusu varlıkların iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıkların korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularını içeren, kendisinin de yeraldığı Meclis Araştırması Komisyonu’nun raporunu sunmuştur. İsen, konu ile ilgili gelişmeler hakkında kısa bilgi vererek, kültür varlıkların korunması özellikle Türk Cumhuriyetleri’nin coğrafyası için önemli olduğunu kaydetmiştir.

Çalışmayı memnuniyetle karşılayan Genel Sekreter Hasan, bu konuda gerekli desteğinin sağlanması yönünde çalışmaların yapılacağı, sözkonusu meselenin, Türk Konseyi çatısı altında farklı alanlarda faaliyet gösteren TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi ilgili ve uygun kurumlara, ayrıca Türk Konseyi Üye Ülkelerinin Bakanlıklarının ilgili birimlerine ve UNESCO üyesi ülkelerin milli komisyonlar ve komitelerine aktarılacağı konusunda Aksakallar Konseyi Üyesi İsen’i bilgilendirmiştir. Genel Sekreter Hasan ayrıca, bu tür kaliteli çalışmaların UNESCO nezdinde tanıtılması konusunda ortak bir şeklide planlanması ve koordine edilmesi gerektiği yönünde fikirlerini beyan etmiştir.

Hatıra fotoğrafının çekildiği toplantının sonunda taraflar arasında hediye alışverişinde bulunulmuş, Genel Sekreter Hasan’a, Aksakallar Konseyi Üyesi İsen tarafından Meclis Araştırma Komisyonu Raporu’nu da içeren ve toplantı konusuna ilişkin bir dosya takdim edilmiştir.

Toplantı sırasında Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan’a, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman eşlik etmiştir.