Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Türk Konseyi Genç Diplomatlar 5. Ortak Eğitim Programı katılımcılarına bir konferans vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 26 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Diplomasi Akademisi`nde Türk Konseyi Genç Diplomatlar 5. Ortak Eğitim Programı katılımcılarına bir ders vermiştir.

Eski Dışişleri Bakanı Çetin, Türkiye Dışişleri Bakanı olarak, Soğuk Savaş dönemi sonrası Sovyetler Birliği`nin dağılması ve Türk Dili Konuşan Ülkelerin ortaya çıkışı gibi tarihi olaylar ile ilgili geniş deneyimini dinleyiciler ile paylaşmıştır. Eski Dışişleri Bakanı ayrıca, Türk Cumhuriyetleri üst düzey yetkilileri ile temaslar hakkında özel bilgi vererek genç diplomatların sorularını yanıtlamıştır.

Konferansı takiben, program katılımcıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret etmişlerdir.