Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen ‘2030 Gündemi için İpek Yolu boyunca Sinerjiler’ başlıklı Sempozyum