Üye Ülkelerin uzmanları için düzenlenen Türk Konseyi Deneyim Paylaşım Programları 26 Nisan 2018 tarihinde Ankara`da başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen Türkiye’deki  Yabancı Doğrudan Yatırımlar (DYY) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Gelişimi hakkındaki Türk Konseyi Deneyim Paylaşım Programları Üye Ülkelerden uzmanların katılımıyla 26 Nisan 2018 tarihinde Ankara`da başlamıştır. 
 
Türkiye cumhuriyeti  Ekonomi Bakanlığından Genel Müdür Dr. M. Yurdal Şahin`in açılış konuşmasının ardından Azerbaycan,  Kazakistan ve Kırgızistan’dan uzmanlar, DYY`de Küresel Eğilimler, Türkiye`de Yatırım Ortamı Reformu, DYY Veri Derleme Uygulaması, DYY Kanunu ve İkili Yatırım Anlaşmaları, Türkiye`de Yatırım Teşvik Sistemi ve DYY Belirleyici Faktörler başlıklarında yapılan sunumlara ve sonrasındaki verimli tartışmalara katılmışlardır. Program, 27 Nisan tarihinde KOSGEB`in sunumlarıyla devam edecektir. Bu programlar 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul`da düzenlenen Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 7. Toplantısının Tutanağının 3. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev bu etkinlikte Türk Konseyini temsil etmektedir.