Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev`e nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev`i 24 Eylül 2018 tarihinde Türk Konseyi hizmet binasında ziyaret etmiştir.

Görüşme çerçevesinde Sayın Eren, Genel Sekreteri Amreyev`i yeni görevi münasebetiyle kutlayarak, başarı dileğinde bulunmuştur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı`nın faaliyetleri hakkında Genel Sekreter Amreyev`e kısa bilgi veren Abdullah Eren, Türk Konseyi`nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade etmiştir.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Sayın Eren`e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etmiş ve YTB Başkanı olarak atanmasından dolayı tebrik dileklerini sunmuştur. Görüşmede taraflar, iki kurum arasındaki mevcut olan ilişkilerin durumunu ele alarak, mevcut daha ileriye taşınması hususunu  değerlendirmişlerdir. Taraflar özellikle, 8 Kasım 2018 tarihinde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Diaspora’dan Sorumlu Bakanlar / Kurum Başkanları 3. Toplantısı ve 2019 yılında yine Türkiye’de yapılması öngörülen 2. Türk Konseyi Diaspora Forumu hakkında fikir teatisinde bulunmuşlar ve her iki etkinliğin mahiyeti ve katılımı detaylı olarak taraflarca ele alınmıştır. Toplantı sırasında taraflar ayrıca dünyada ve Türk Dili konuşan diaspoaraların yaşantılarında meydana gelen değişimleri göz önüne alarak, Türk Dili Konuşan Diasporalar Ortak Etkinlik Stratejisi ve 2018-2019 için Ortak Eylem Planını görüşmüşlerdir. Sekretarya ve YTB, yukarıda bahsekonu iki etkinliğin düzenlenmesi için işbirliğinin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalmışlardır..

Toplantıda Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi`nin devam eden faaliyetleri ve planlanan projeleri hakkında da bilgi aktarmıştır. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Ali Çiviler Genel Sekreter Amreyev’e görüşme sırasında eşlik etmiştir.