The Secretary General of the Turkic Council has sent a congratulatory letter to H.E. Sadyr Japarov, on the occasion of his election as President of the Kyrgyz Republic.

The Secretary General of the Turkic Council has sent a congratulatory letter to H.E. Sadyr Japarov, on the occasion of his election as President of the Kyrgyz Republic.
Secretary General of the Turkic Council Baghdad Amreyev sent a congratulatory letter to H.E. Sadyr Japarov, on the occasion of his election as President of the Kyrgyz Republic during the Presidential Elections held on 10 January 2021 and conveyed his sincere congratulations and best wishes of peace, prosperity and unity to the people of Kyrgyzstan.

The letter of the Secretary General in Kyrgyz language (and its unofficial English translation) is given herebelow; 
Урматтуу Садыр Нургожо уулу! 
Сиздин Кыргыз Республикасынын Президенттик шайлоосунда ишенимдүү жеңишиңиз тууралуу кабарды өтө кубануу менен кабыл алдым.
Сизди, боордош Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган Президентин чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
Сиз менен өлкөдөгү саясий окуялардын кийинки эле алгачкы күндөрдө жолугуп, Кыргызстандагы саясий туруктуулукту, мыйзамдуулукту сактоо жөнүндө эки тараптуу жолугушуубузда кеңири талкуулаганбыз. Түрк дүйнөсүнүн негизги бөлүгүнүн бири катары, кыргыз элине тынчтык, биримдик, ынтымак, бейкутчулук каалаганбыз. 
Бул бийик миссияны Сиз Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган Президенти катары бийик абийирдуулук, ар - намыстуулук менен аткарат деген терең ишенимдебиз. 
Ошондой эле Түрк мамлекеттери менен салттуу байланышты чыңдап, келечекке ишенимдүү кадам таштайт деген терең үмүттөбүз.

Сизди терең урматтап,
Багдад Амреев.

Кыргыз Республикасынын жаңыдан шайланган Президенти
Урматтуу Садыр Н. Жапаров
Unofficial Translation

His Excellency,
I was very pleased to receive the news of your convincing victory in the Presidential Election of the Kyrgyz Republic.
I sincerely congratulate you, as the newly elected President of the brotherly Kyrgyz Republic.
I warmly remember our meeting with you in the first days after the political events in the country in November last year and detailed discussions we had on preserving the political stability and the rule of law in Kyrgyzstan. 
We sincerely hope that you, as the newly elected President of the Kyrgyz Republic, will succeed in fulfillment of this proud mission with high honor and dignity. We wish the Kyrgyz people, as one of the treasured part of the Turkic world, peace, unity, harmony and tranquility. 
We believe that Kyrgyzstan will strengthen its traditional ties with the Turkic States and take a confident step into bright future.
Yours sincerely,          
Baghdad Amreyev
Secretary General of the Turkic Council


 
NEWS DATE: 11.01.2021
RELATED PHOTOS
The Secretary General of the Turkic Council has sent a congratulatory letter to H.E. Sadyr Japarov, on the occasion of his election as President of the Kyrgyz Republic.