Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Bakü

25 - 26 Ekim 2019

Daha fazla bilgi için lütfen Türk Konseyi Sekretaryası ile iletişime geçin:
Yekili Kişi: Proje Direktörü Ceyhun Şahverdiyev
Tel: +90 212 283 16 44 (pbx)
Faks: +90 212 283 16 86
E-posta: info@turkkon.org