Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi Özel Toplantısı - Budapeşte

17 - 18 Eylül 2019

Daha fazla bilgi için lütfen Türk Konseyi Sekretaryası ile iletişime geçin:
Yekili Kişi: Proje Direktörleri  Ali ÇivilerCeyhun Şahverdiyev
Tel: +90 212 283 16 44 (pbx)
Faks: +90 212 283 16 86
E-posta: info@turkkon.org