TURKPA Uluslararası Kadın Parlamenterler Konferansı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Türk Dünyasının Kadınlarının Rolü - Bakü

14 Haziran 2019

Daha fazla bilgi için lütfen Türk Konseyi Sekretaryası ile iletişime geçin:
Yekili Kişi: Proje Direktörü Zhyldyz Uzakova
Tel: +90 212 283 16 44 (pbx)
Faks: +90 212 283 16 86
E-posta: info@turkkon.org