TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.

TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 23 Eylül 2022'de Vaşington’da, hızla değişen dünyada TDT'nin rolü hakkında Hazar Politika Merkezi'nde (HPM) düzenlenen panele katıldı.

Etkinlik, özellikle geleneksel güç odaklarının yeni engellerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, Teşkilatın, Hazar bölgesinde ortaya çıkan rolünü ele almak ve ABD ile daha yakın işbirliğini teşvik etmek üzere, önde gelen Amerikan strateji topluluklarını ve düşünce kuruluşlarını bir araya getirdi.

HPM İcra Kurulu Başkanı Efghan Nifti'nin ev sahipliğinde ve HPM Güvenlik ve Siyasi Program Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Richard E. Hoagland’ın moderasyonunda düzenlenen panele, Kazakistan'ın ABD Büyükelçisi Erzhan Ashyqbaev ve TDT Üye Devletlerinin Büyükelçiliklerinin temsilcileri katıldı.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev açılış konuşmasında, soğuk savaş sonrası dönemde Hazar bölgesindeki entegrasyon süreçleri bağlamında Teşkilatın kuruluşunun tarihçesi hakkında katılımcılara bilgi aktardı. TDT’nın Türk Dünyası'nda yerel dinamikleri dikkate alarak barış, saygı, refahın tesisi için bütünleşme çabalarına daha fazla odaklamayı amaçlayan bir kurum olduğunu belirtti.

TDT’nın kuruluşunun tarihi kardeşlik bağları, ortak tarih, dil, kültür ve geleneklerden ilham aldığına işaret eden Genel Sekreter, Teşkiların bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmayı, halklarının refah seviyesini artırmayı, küresel ekonomik sistemin liberal ilkelerini desteklemeyi ve bu alanlarda üyeleri arasında karşılıklı çıkar alanlarında artan bir bağlantı ve gelişmiş entegrasyon yaratmanın yollarını aradığını vurguladı. 

Teşkilatın faaliyetlerinin Türk ülkeleri arasında dış politikadan güvenliğe, ekonomiden sağlığa turizmden, eğitime, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm işbirliği alanlarını eksiksiz bir şekilde kapsadığını kaydeden Genel Sekreter Amreyev, Teşkilatın Üye Devletleri arasında özellikle ekonomi, ulaştırma,  turizm ve BİT alanlarında önemli sayıda sonuç odaklı ortak proje yürütmenin yanı sıra etkin mekanizmalar oluşturulmasına da olanak sağladığına dikkat çekti.

B. Amreyev, TDT’nın 2021 yılında İstanbul ‘da düzenlenen 8. Zirvesi'nde alınan kararların Türk Dünyası'ndaki dayanışma ve işbirliğinin geleceği açısından önemini vurgulayarak, TDT ülkeleri arasındaki tarihi bağların ve kardeşlik ilişkilerinin planlı, kurumsal ve sürdürülebilir işbirliklerine dönüştüğünü belirtti.

Genel Sekreter, Teşkilatın önümüzdeki dönemde küresel enerji güvenliğine katkıda bulunmak, ulaştırma ve iletişim alanındaki mevcut bölgesel girişimleri hızlandırmak ve ekoloji ve çevre koruma alanında yeni işbirliği yollarını keşfetmekle ilgili konulara odaklanacağını bildirdi.

TDT’nın, bugüne kadarki başarılarının ve gelecekteki hedeflerinin ayrıntılı bir sunumunun ardından, Genel Sekreter Amreyev, Sovyet sonrası siyasi ve güvenlik durumu, Teşkilatın komşu ülkelerle ilişkileri, ABD ile işbirliği perspektifleri, Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru'nu bölgede etkin bir ulaştırma rotası haline getirme çabaları, Türk Yatırım Fonu'nun kapsam ve hedefleri ve Afganistan'daki gelişmelere tepkisi de dâhil olmak üzere panel katılımcılarınınsorularını yanıtladı

Panel sırasında TDT Proje Direktörleri Özge Pan ve Yerzhan Mustafin Genel Sekretere eşlik ettiler.

 
HABER TARİHİ: 26.09.2022
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.
TDT Genel Sekreteri, Vaşington’da Hazar Politika Merkezi'nde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı.