​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.

​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.

Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı 26 Mart 2019 tarihinde Berlin'de düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasseinov, Azerbaycan Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov, Kazakistan Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Bolat Nussapov, Kırgız Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Erines Otorbaev, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Üye Devletlerin diaspora kurumlarının temsilcilerinin yanısıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Türk Konseyi Genel Sekreteri tarafından yönetilen toplantıya katılmışlardır.


Genel Sekreter Baghdad Amreyev ve Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, katılımcılara Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasında diaspora işbirliği alanında yürütülen çalışmalar hakkında ve 2019 yılında gerçekleştirilecek olan diaspora faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarmışlardır.


Kapasite Geliştirme Eğitim Programı, Almanya'daki Türk Dili Konuşan Diaspora STK'larının bir araya geldiği, etkinlik alanları hakkında sunumlar yaptıkları ve kendi aralarında sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyonu arttırmanın yollarını tartıştıkları ilk etkinlik olmuştur. Program sırasında katılımcılar, Almanya'daki Türk Dili Konuşan diaspora STK'ları arasında gelecekteki eylem süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bağlarını derinleştirmek için ortak eğitim, kültür ve spor faaliyetleri düzenleme hususunda mutabık kalmışlardır. 


Üye Devletlerin merkezi diaspora kurumlarından katılan yetkililerin, Almanya'da yaşayan ilgili diaspora gruplarına yönelik geliştirdikleri politika ve programlar hakkında sunum yaptıkları toplantıda taraflar, diaspora düzeyinde daha koordine, entegre ve sürdürülebilir bir eylem sağlamak için merkezi diaspora kurumları arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdılar. Üye Devletlerin merkezi diaspora kurumları, Türk dili konuşan diasporanın gençleri arasında ortak değerleri ve ortak kimlikleri hakkında farkındalık yaratmak üzere ortak eğitim, kültür ve spor faaliyetleri düzenlenmesini de karara bağlamışlardır.


26 Mart akşamı Türk Konseyi Nevruz Konseri, Türk Konseyi Üye Devletlerinin Büyükelçileri, Berlin’de kain diplomatik misyonların temsilcileri, Alman hükümet yetkilileri ve Almanya'da yaşayan Türk dili konuşan diasporaların katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde sahnelenmiştir. TÜRKSOY orkestrası tarafından gerçekleştirilen konser, çoğunluğu Türk dili konuşan diasporalardan oluşan yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla Türk Dili konuşan tüm halkların ortak mirası olan Nevruz'u kutlamak için coşkulu bir atmosfer oluşturmuştur.


Genel Sekreter Baghdad Amreyev'e program boyunca Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Ali Çiviler eşlik etmiştir.
HABER TARİHİ: 26.03.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.
​Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı ve Türk Konseyi Nevruz Konseri Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenmiştir.