TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER  İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Yukarı Karabağ bölgesinde, 1975 Helsinki Nihai Senedi ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal eden sözde “cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri”ni kınamaktadır. 

İşgal altındaki bölgelerde sözde seçimlerin yapılması, AGİT Minsk Süreci içinde Yukarı Karabağ ihtilafı için barışçıl bir çözüm bulma çabalarına zarar vermektedir. AGİT Minsk Grubu ve uluslararası toplumu bu gayri meşru seçimleri tanımamaya davet ediyoruz.

Türk Konseyi Üye Ülkeleri, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederler ve Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının önemini yinelerler. 
 
HABER TARİHİ: 31.03.2020