Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.

Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in moderatörlüğünü yaptığı Bakanlar toplantısının ev sahipliğini Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Kamu ve Siyasi İşlerden sorumlu Yardımcısı ve Daire Başkanı Ali Hasanov yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Marat Azilhanov ve Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Daire Başkanlığı Direktörü Baktygul Noruzbaeva toplantıya katılan heyetlere başkanlık etmişlerdir. 

Toplantıya ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi Başkanı Nushiravan Maharramov, “Azertac” Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Aslanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Kamu Televizyonu ve Radyo Yayıncılığı Şirketi Genel Yayın Yönetmeni Balakishi Kasumov, Kazak TV Direktörü Maya Bekbayeva, “Qazaqstan TV” Direktörü Bay Erkin Mukhamedzhanov ve Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Haber Ajansı Khaba’ın Direktörü Kubanichbek Taabaldiyev de katılmıştır.

Açılış konuşmasında Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Enformasyon ve Medya konusunun, Türk Konseyi’nin gündeminde yer alan öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulamıştır. Daha önce yapılan Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan sorumlu Bakanlar toplantılarında kabul edilen belgelere ve bu alanda Üye Ülkelerin kendi aralarında mevcut ikili ilişkilere dayanarak, Türk dili konuşan ülkelerin, medya organları tarafından yayınlanacak ortak ilgili içeriği üretmek açısından son derece avantajlı olan aynı kültürel ve tarihi geçmişe sahip olduklarını ve buna mukabil birlikte çok şey başarabileceklerinin altını çizmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Kamu ve Siyasi İşlerden sorumlu Yardımcısı ve Daire Başkanı Ali Hasanov, bu işbirliğinin Avrasya'daki ve dünyadaki Türk halklarının çıkarlarını korumaya hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, Televizyon endüstrisinde karşılıklı ilişkilerin genişletilmesinin gerekliliğini ifade etmiştir. Hasanov ayrıca, Üye Devletlerin televizyon kanallarının birbirlerinin ulusal bayramlarını yayınlaması ve Türk Konseyi Üye Devletlerinin medya kuruluşlarının birbirlerine karşılıklı destek vermesi gerektiğini belirtmiştir.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Akış yaptığı konuşmada, 2009 yılında Türkiye ile Türk dili konuşan geniş coğrafya arasında kültürel bir köprü oluşturmak amacıyla kurulan, televizyon kanalı TRT Avaz hakkında bilgi vermiştir. TRT Avaz, yayın yaptığı coğrafyayı oluşturan Türk dili konun ülkeler ve kardeş topluluklar için hazırlanan özel içerik programlarına ek olarak, ikili ve çok kültürlü ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Akış, Türk tarafının TRT AVAZ'ın faaliyetlerini daha da genişletmeyi planladığını ve bunun için Türk Dünyasının desteğine güvendiklerini belirtmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Marat Azilhanov, ülkesinin Türk Konseyi Üye Devletlerinin TV Kanalları ve Haber Ajansları arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini desteklediğinin altını çizmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in “Büyük Bozkırın Yedi Yüzü” makalesi ile ilgili ortak bir belgesel film hazırlamayı öneren Azilhanov, Üye Devletlerin ulusal filmlerinin ve dizilerinin karşılıklı olarak TV Kanallarında yayınlanması konusunu desteklediklerini belirtmiştir.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Daire Başkanlığı Direktörü Baktygul Noruzbaeva, ülkesinin Türk Konseyi Üye Devletleri ile ilgili haber ve videolar yayınlamakta olduğunu ve haberlerin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına önem verdiklerini belirtmiştir. Baktygul Noruzbaeva ayrıca, ülkelerimizin haber ajanslarının, dünya haber ajansları arasında muteber bir bilgi kaynağı olabilmesi için kapasite geliştirme ve güvenilirliklerine de odaklanmaları gerektiğini vurgulamıştır.

Taraflar, geleneksel spor da dâhil olmak üzere haberler, kısa filmler, kültürel, tarihi ve spor programları gibi kararlaştırılmış kategorilerde programlar ve video materyalleri (MP4, HD, M2P, AVI, vb. formatlarda) indirebilecekleri bir Ortak FTP Havuzu kurulması hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, 3 Eylül 2018 tarihinde Cholpon-Ata'da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi'nde “Türk Dünyası’nın 100 Üstün Figürü” ve “Türk Dünyası’nda Kutsal Yerler” gibi kültür alanındaki projelerin geliştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanları tarafından verilen talimatlar hakkında Sekretarya’nın verdiği bilgi üzerine, Sekreterya ve konuyla ilgili Kavram Kağıdı’nı hazırlayan Türk Akademisi ile belgeseller, kısa filmler ve videolar üretmek için yakın bir işbirliği içinde çalışmaya karar vermişlerdir. 


Her yıl düzenlenen TRT World Forumu'na benzer şekilde, TRT Avaz, bu yılın Ekim ayında Türk Konseyi’ni hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yıldönümü vesilesiyle Türk Dünyası’na özel bir Uluslararası Forum düzenleyecektir.

Toplantının sonunda, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi'nin rotası boyunca Türk Konseyi Üye Ülkelerinin köklü tarihini ve zengin kültürünü vurgulayan TRT Avaz’ın hazırladığı belgesel toplantı katılımcılarına gösterildi. 

Toplantının önemli sonuçlarından biri de, kamu televizyon kanalları arasında etkin işbirliğini sağlayarak teknik sorunları düzenlemek amacıyla Türk Konseyi Üyesi Ülkelerinin Kamu Yayın Kurumları arasında İşbirliği Protokolünün imzalanması olmuştur.

Taraflar, Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar Üçüncü Toplantısı'nı 2020’de Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde düzenlemeye karar vermişlerdir.

Toplantıdan sonra, Genel Sekreter Baghdad Amreyev ve heyet başkanları, üye ülkelerin basın ajanslarına toplantı sonuçları hakkında röportaj vermişlerdir.

 
HABER TARİHİ: 10.05.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları İkinci Toplantısı 7 Mayıs 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.