Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.

Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Eski Başbakanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Polonya Büyükelçisi Hasan Hasanov, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Eski Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Macaristan Büyükelçisi Vilayat Guliyev, Macaristan'ın Türkiye eski Büyükelçisi Dr. Janos Hovari ve  Doç. Dr. Ali Faik Demir, 20-21 Mayıs 2019 tarihlerinde Bakü’de Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı katılımcılarına konferanslar vermişlerdir.

“Ortak Türk Değerleri” başlıklı ilk dersinde Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Eski Başbakanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Polonya Büyükelçisi Hasan Hasanov, bugünkü Türk halklarının eski ataları olan Kimmerler, İskitler (Sakalar), Hunlar, Oğuzlar ve Kıpçaklar hakkında kapsamlı bilgi paylaşmıştır.

Büyükelçi Hasanov ayrıca, büyük Türk liderleri olan Oğuz Kağan ve Alp Er Tunga hakkında katılımcıları bilgilendirmiş, Tengricilik, Türk halklarının yeni yılı olan Nevruz Bayramı, Dede Korkut, Kâşgarlı Mahmud, Issık ve Orhun-Yenisey Yazıtları ile 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin Türk Dünyası birliğinin en önemli sembolleri arasında yer aldığını vurgulamıştır. 

“Büyükelçi ve Genç Diplomat Arasındaki İlişki: Büyükelçi'nin Bakış Açısı/Kendi Diplomatik Deneyimlerimden Fragmanlar” başlıklı ikinci derste ise Büyükelçi Hasan Hasanov, mesleki tecrübesini paylaşarak etkili konuşma ve müzakere tekniklerinin nasıl kullanılacağı konusunda çeşitli önerilerde bulunmuştur.

"20. Yüzyılda Türk Birliği ve Ortak Türk Dilinin Sorunları" konulu bir ders veren Büyükelçi Vilayat Guliyev, Türk dillerinin 170 milyon insan tarafından ana dili olarak kullanıldığını, Türk dilini ikinci dil olarak kullananları da dahil olmak üzere toplamda 200 milyon insanın üzerinde Türk dili konuştuğunu vurgulamıştır.

Macaristan'ın Türkiye eski Büyükelçisi Dr. Janos Hovari ve Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Faik Demir ise, "Macaristan ile Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İlişkiler: Tarihsel Bağlam ve Gelecek Beklentileri" ve "Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İşbirliği Olanakları" konulu sunumlar yapmışlardır.

 
HABER TARİHİ: 22.05.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.
Türk Konseyi Genç Diplomatlar 6. Ortak Eğitim Programı Bakü'de devam etmektedir.