​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.

​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.
Astana’ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 12 Mart 2019'da tarihinde, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Bakan R. Sklyar Genel Sekreterin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifadeyle, Türk Konseyi’nin önümüzdeki dönemde Üye Devletler arasındaki işbirliğini geliştirmedeki rolünü artıracağından emin olduğunu belirtmiştir. Bakan, Genel Sekretere, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’nın Türk Konseyi’nin faaliyetlerini desteklemeye devam edeceği konusunda güvence vermiştir.

Genel Sekreter, Bakan Sklyar'ı Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına atanması münasebetiyle tebrik ederek, Kazakistan’ın Türk Konseyi çerçevesinde ulaştırma ve geçişler konusunda işbirliğine verdiği  güçlü desteğin Sayın Bakanın görev süresinde de devam edeceğinden emin olduğunu belirtmiş ve Türk Konseyi Üye Devletleri arasında ekonomi, ulaştırma, sanayi ve altyapı konularındaki işbirliğinin geliştirilmesinde Kazakistan'ın önemli rolünü vurgulamıştır.

Genel Sekreter, gümrük alanında işbirliğinin, transit geçişleri kolaylaştırma ve ulaştırmanın geliştirilmesi üzerinde doğrudan etkiye sahip olmasından hareketle, 11 Mart 2019 tarihinde Astana'da düzenlenen Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı'nın sonuçları hakkında Bakana bilgi aktarmıştır. 

Taraflar ayrıca, 17 Nisan 2019 tarihinde Bişkek'te düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 4. Toplantısının gündemi üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlardır. Bahse konu toplantıda somut ulaştırma projelerine dayanan daha ileri adımlar atılması hususu görüşülecektir.

Bakan Sklyar, Genel Sekreter'e ulaştırma altyapısındaki son gelişmeler ve Kazakistan'ın transit geçiş prosedürleri hakkında bilgi vermiştir. Kazakistan'ın modernizasyona ve uygun yeni altyapı projeleri vasıtasıyla otoyol ve demiryolu inşası ile altyapıyı geliştirerek kesintisiz yük akışını kolaylaştırarak ticaretin geliştirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizmiştir. Ayrıca, Bakanlığının yalnızca ulaştırma alanında değil, aynı zamanda sanayi ve toprak altı kullanım alanlarında da işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir.

Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov ve Proje Direktörü Assan Mazhitov, toplantıda Genel Sekreter Amreyev'e eşlik etmişlerdir.
HABER TARİHİ: 12.03.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.
​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.
​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.
​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.
​Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar ile görüşmüştür.