Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, aralarında Eqemen Qazaqstan”, “Kazinform”, “Qazaqstan”, “Khabar 24”, “Aiqyn”, “Forbes Kazakistan” ve “Khabar” yetkilerinin de bulunduğu Kazakistan'ın görüntülü, yazılı ve dijital medya temsilcileri ile 17 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiştir.
Toplantıda konuşan Genel Sekreter, Türk Konseyinin faaliyetleri, hedefleri ve öncelikleri hakkında gazetecileri bilgilendirmiştir. Genel Sekreter sözlerine şöyle devam etmiştir; “Kuruluşumuzun dünyadaki diğer birçok bölgesel ve uluslararası kuruluştan farkı, belirli bir alanı değil, tüm işbirliği alanlarını kapsamasıdır. Örneğin, AGİT esas olarak güvenlik ve insan hakları alanına odaklanmaktadır; Avrasya Ekonomik Birliği temelde ekonomiye odaklanırken, Arap Birliği sadece dış politika alanında faaliyet göstermektedir. Ancak Türk Konseyinin faaliyetleri dış ilişkilerden, ekonomiye, gümrükten, bilgi ve iletişim teknolojilerine, eğitimden, ulaştırmaya, turizmden, diaspora ile gençlik ve spora kadar birçok işbirliği alanını kapsamaktadır ”.
Genel Sekreter devamla; “Bu yıl, Türk Konseyinin kurucu anlaşması olan Nahçivan Anlaşması'nın imzalanmasının 10. yıldönümünü kutladık. Ayrıca, 2018'de Çolpon-Ata Zirvesi'nden bu yana, Türk Konseyi faaliyetlerinin en yoğun ve verimli yılını yaşadı, önemli kazanımlar elde etti. Zirvelerimiz sistematik hale geldi. Her ay bir Bakanlar toplantısı düzenliyoruz. Konseyin ilk dokuz yılında toplam 40 Bakanlar toplantısı düzenlenmişken, geçen yıl toplam 15 Bakanlar toplantısı yaptık”.
Özbekistan'ın tam üyeliği ve Macaristan'daki Türk Konseyi Avrupa Ofisi'nin açılmasıyla ilk genişleme sürecinin gerçekleştiğini vurgulayan Genel Sekreter, “Budapeşte'de Türk Konseyi'nin Avrupa Ofisini açtık ve bu Ofisin Avrupa Birliği ve diğer Avrupa kurumları ile işbirliğimizi önemli ölçüde geliştireceğine ve Türk Konseyi'nin uluslararası arenada görünürlüğünü artıracağına inanıyoruz” - demiştir.
Genel Sekreter ayrıca, Bakü Zirvesi'nden sonra, kısa bir süre içinde, sekiz ülkenin Konsey'de gözlemci statüsüne yönelik niyetlerini ifade ettiklerini ve bunun Türk Konseyi'ne yönelik artan uluslararası ilginin tezahürü olduğunu vurgulamıştır.
Bu yıl 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesinin kurumun kuruluş dönemi olan ilk on yılını bitirip bir sonraki aşamaya geçtiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Genel Sekreter, bu yeni dönemin üye ülkeler arasında daha yakın bir işbirliği ve daha derin bir entegrasyon dönemi olacağını ifade etmiştir.
Ekonomik işbirliğinin bölgesel ve küresel refah için önemli bir anahtar olduğunu dile getiren Genel Sekreter; “Ekonomi alanındaki en önemli kazanımlarımızdan biri Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulmasıdır, Oda İstanbul'da çalışmalarına başlamıştır ve çalışmaları çoğunlukla üye ülkelerde sanayi bölgelerinin kurulmasına odaklanacaktır. Bir yıl içinde Bişkek, Taşkent ve Bakü'de büyük ölçekli iş forumları düzenlendi, bu forumlara binden fazla işadamı katıldı ”- demiştir.
Genel Sekreter devamla; “Son dönemde en önemli hedefimiz olan Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için çok çalışıyoruz. Bu Fon, özellikle ülkelerimizdeki KOBİ'lere yönelik özel sektörü destekleyecek ve ülkelerimiz arasındaki yatırımların artmasına katkıda bulunacaktır. Fonun bir sonraki zirvemizden önce resmen kurulacağını ve bir sonraki yılın sonunda sermayesinin 1 milyar dolara ulaşacağını umuyoruz ” şeklinde konuştu.
Genel Sekreter Amreyev Türk Konseyinin Türk Dünyası diasporası toplantılarını aktif olarak düzenlendiğini ve göçebe oyunlarının düzenlenmesine katkıda bulunduğunu da vurgulayarak; “Organizasyon gençliğimizi desteklemek için çok çalışma yapıyor. Türk üniversiteler birliği çalışmalarına devam ediyor, gençlik festivalleri düzenliyor ve üye ülkelerimizin genç diplomatlarına her yıl eğitim veriyoruz” demiştir.
Genel Sekreter ayrıca gazetecilere TURKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi bağlı ve ilgili Türk kurumları ile işbirliği ve koordinasyon hakkında da bilgi vermiş ve Türk işbirliği kuruluşlarının aynı gündemi paylaştığını ifade etmiştir.
Türk Konseyinin diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğine de büyük önem verdiğini belirten Genel Sekreter, BM, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC), BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), UNWTO ve UNESCO’nun yanı sıra Konseyin, İİT, AGİT, KEİ, ECO ve WCO ile yakın ilişki içinde olduğunu bildirmiştir.
Kazakistan medya mensuplarının, Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in Bakü’de düzenlenen 7. Zirve sırasında, Konseyin Türk Devletleri Örgütü olarak yeniden adlandırılmasına ilişkin önerisi hakkındaki sorusunu Genel Sekreter Amreyev şöyle yanıtlamıştır: “Aslında Konsey, zaten tam teşekküllü bir uluslararası organizasyonun tüm nitelik ve kriterlerine haiz olarak çalışmalarını yürütmektedir. Türk Konseyi egemen devletlerin ortak iradesiyle ve imzaladıkları uluslararası anlaşma ve daimi organları ile, uluslararası tüzel kişiliğe sahip ve uluslararası hukuk ilkelerine (Birleşmiş Milletler) uygun olarak ortak hedeflere ulaşmak için hareket etmek üzere kurulmuştur. Konu sadece Örgütün yeniden adlandırılmasıyla ilgilidir ve bu itibarla Elbaşının teklifi çok alakalı ve zamanındadır.
Türk devletlerinin modern dünyadaki rolüne ilişkin soruya cevap olarak Genel Sekreter, “Dünya ve siyasetteki dengeler çok değişti. Türk dünyası bu değişen düzende sadece gözlemci olarak kalmamalıdır. Güçlü olmalıyız; bu sistemin eşit oyuncuları olmalıyız. Türk Konseyinin bu noktada aktif bir rol oynayacağına inanıyoruz ”demiştir.
Genel Sekreter Amreyev, Devlet Başkanları tarafından Bakü Zirvesi sırasında verilen talimatlar uyarınca, Sekretaryanın bu ve diğer sorulara uygun cevapları ve Türk Konseyinin gelecek yıllar için eylem planını içerecek olan belgesi “Vizyon 2025”i hazırladığını bildirmiştir.
Basın mensuplarıyla yapılan görüşmenin sonunda Genel Sekreter Amreyev basın mensuplarına Türk Konseyi'nin faaliyetlerine gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, yapıcı ve üretken bir işbirliği içinde birlikte çalışma dileğini iletmiştir.

 
HABER TARİHİ: 24.12.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Kazakistan’ın ulusal medya temsilcileri ile görüştü.