Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.
Genel Sekreter Baghdad Amreyev başkanlığındaki Türk Konseyi heyeti, 7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Tahran’da bulunan EİT Sekreteryası’nı ziyaret etmiştir.
Ziyaret, iki kurum arasında işbirliği yolları aramak ve 2014 yılında EİT ile Türk Konseyi arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile tesis edilmiş olan işbirliğinin kapsamını kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir
Ziyaretin ilk gününde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörleri Özge Pan, Farrukh Jumayev ve Ersin Aydoğan'dan oluşan Türk Konseyi heyeti, EİT Sekretaryası Direktörleri ve Program Görevlileri ile ikili görüşmelerde bulunmuştur. 


Taraflar, EİT Sekreteryası'nda düzenlenen teknik toplantıda ticaret ve yatırım, gümrük ve ulaştırma, turizm, tarım, eğitim ve enerji gibi kilit alanlarda kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmuşlardır.
İki günlük teknik toplantıları müteakip, her iki Örgütün Genel Sekreterlerinin katılımıyla, EİT ve Türk Konseyi arasında imzalanan Mutabakat Zaptında belirlenen işbirliği alanlarına ilişkin Çalışma Programını kabul etmek üzere heyetler kapanış oturumu sırasında bir araya gelmiştir.
EİT Genel Sekreteri, Sayın Hadi Soleimanpour, Türk Konseyi Sekretaryası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifadeyle, iki kuruluş arasındaki yakın ilişkileri güçlendirmek ve Mutabakat Zaptında öngörülen maddeleri hayata geçirmek üzere Türk Konseyi heyeti tarafından yapılan bu ilk ziyaretin önemini dile getirmiştir. Genel Sekreter H. Soleimanpour, bölgedeki politikaları uyumlaştırmanın gerekliliğinin altını çizerek heyetler arasında yapılan verimli toplantıların ve her iki Örgüt'ün önemli deneyime sahip oldukları alanlardaki çalışmalara katılmasının bölgenin genel kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ziyareti sırasında EİT Sekretaryası tarafından gösterilen misafirperverlik için şükranlarını dile getirerek, iki Örgütün temsilcileri tarafından yürütülen ortak çalışmaların öncelikli alanlarda karşılıklı işbirliğini artıracağını ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine olumlu etki edeceğini belirtmiştir.. Ayrıca, bu yakın işbirliği sayesinde iki Örgütün birbiriyle çakışan programlar ve projeler yürütmesinin önüne geçileceğini ve benzer alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğine katkıda bulunulacağını bildirmiştir.

Genel Sekreterler arasında sağlanan karşılıklı uzlaşıya dayanarak, Taraflar, çalışma programında belirtilen hedeflerin uygulanmasını takip etmek ve gelecek yıllarda atılacak yeni adımları ele almak üzere her iki Kuruluşun uzmanlarının yılda bir kez bir araya gelmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
Kapanış oturumu sırasında, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve EİT Genel Sekreter Yardımcısı Kanan Nazarov, Genel Sekreterleri teknik toplantının sonuçları hakkında bilgilendirmiş ve 2019-2020 dönemine ilişkin Çalışma Programını tamamlamışlardır.
EİT’e yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Abbas Araghchi ile bir araya gelmiş ve Türk Konseyi ve EİT arasındaki işbirliği yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştur.
Genel Sekreter H. Soleimanpour, Türk Konseyi Genel Sekreteri B. Amreyev onuruna, EİT Üyesi Devletlerin Büyükelçilerinin yanı sıra her iki taraftan heyetlerin katıldığı bir öğle yemeği vermiştir.
Türk Konseyi Dönem Başkanı Kırgız Cumhuriyeti’ni temsilen Kırgız Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçisi Avazbek Abdurazakov, Türk Konseyi Genel Sekreterinin EİT Sekretaryasını ziyareti vesilesiyle, EİT Genel Sekreteri ve EİT Üye Devletlerinin Büyükelçilerinin katıldığı bir akşam yemeği düzenlemiştir. 

 
HABER TARİHİ: 08.04.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasını ziyaret etmiştir.