Türk Konseyi Genel Sekreteri, TBMM Başkanı ile bir araya geldi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri, TBMM Başkanı ile bir araya geldi.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr.Mustafa Şentop ile 12 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da görüşmüştür.
Görüşmede Genel Sekreter, Meclis Başkanına Türk Konseyinin kazanımları ve mevcut faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Dış politika, ekonomi, ulaştırma, eğitim, gençlik ve spor da dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede üye ülkeler arasında işbirliğini ilerletmek ve derinleştirmek için kapsamlı ve işlevsel bir araç olarak Türk Konseyi'nin, benzeri yapıdaki bölgesel ve uluslararası örgütler arasındaki eşsiz yapısını vurgulamıştır.
Genel Sekreter, Örgütün 10 yıl süren faaliyetlerinin ardından şimdi üyeleri arasında daha yakın bir işbirliği ve daha derin bir bütünleşmenin hedeflendiği yeni bir aşamaya girdiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, Genel Sekreter B.Amreyev, uluslararası politikadaki mevcut durumla ilgili görüşlerini paylaşarak,  Üye Ülkelerin ve Türk Konseyi Sekretaryasının değişen uluslararası parametreler ışığında gelecek için ortak bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarının altını çizmiştir. Genel Sekreter, Meclis Başkanına, Sekretaryanın hazırladığı  Türk Konseyi 2025 Vizyonunun ana parametreleri hakkında bilgi aktarmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genel Sekretere ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, Sekretaryanın Türk Dünyasının bütünleşmesini, işbirliğini ve ortak vizyonunu güçlendirme çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Türkiye’nin Türk Devletleri arasında işbirliğini derinleştirmeye verdiği önemi vurgulayan Meclis Başkanı, mevcut küresel ekonomik zorluklar dikkate alınarak, özellikle ekonomik ve kültürel alanlara ve bu yöndeki çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Üye Ülkelerin tamamlanmış ve planlanan altyapı projelerine değinen Meclis Başkanı, Türk Dünyasının önemli ekonomik potansiyelinin altını çizmiş, Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne tam üyeliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve Türk Konseyi’nin bu 5 Üye Ülkesi arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Genel Sekreter, Bakü’de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesi’nin Özbekistan’ın tam üye olması ve Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisinin açılmasıyla gerçekten bir dönüm noktası oluşturduğunu belirleterek, Bakü Zirvesi'nden kısa bir süre sonra, 8 ülkenin Türk Konseyine gözlemci olma isteklerini ilettiklerini sözlerine eklemiştir.
Genel Sekreter Baghdad Amreyev ayrıca Meclis Başkanına, Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TCCI) kurulması, 1000'den fazla işadamının katılımıyla Taşkent ve Bakü'de düzenlenen büyük ölçekli iş forumları, temel amacı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ'ler) kapasitelerini artırmak olan Türk Yatırım Fonu'nun kurulması çabaları da dâhil olmak üzere Türk Konseyinin bilhassa ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeler hakkında da bilgi vermiştir. Genel Sekreter, Üye Ülkeler arasında ekonomik katılımı artırmak için ticareti kolaylaştırma stratejisinin tanımlanabileceğini sözlerine eklemiştir.
Genel Sekreter, Türk İşbirliği Teşkilatları arasında daha iyi bir koordinasyona ve kurumlar arası ilişkilerde eşgüdüme duyulan ihtiyacın altını çizerek, faaliyetlerinin ortak bir gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Meclis Başkanı da, faaliyetlerin etkinliğini sağlamak açısından Türk İşbirliği Kurumları arasındaki koordinasyonun önemini vurgulamıştır.
Taraflar, Bakü'de önümüzdeki hafta düzenlenecek olan TÜRKPA 9. Genel Kurulu hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bu önemli toplantının başarılı geçmesini dilemişlerdir.
Görüşme sırasında Türk Konseyi Proje Direktörü Özge Pan, Genel Sekretere eşlik etmiştir.
 
HABER TARİHİ: 12.12.2019
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Genel Sekreteri, TBMM Başkanı ile bir araya geldi.
Türk Konseyi Genel Sekreteri, TBMM Başkanı ile bir araya geldi.