Türk Konseyi Genel Sekreterinin 3 Ekim ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ vesilesiyle mesajı;

Türk Konseyi Genel Sekreterinin 3 Ekim ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ vesilesiyle mesajı;
Türk Dünyası bugün tek bir çatı altında bir araya gelerek daha güçlü ve mütearife bağlar kurmanın ve geleceği birlikte inşa etmek üzere oluşan siyasi iradenin kurumsallaşmasının sembolü olan Nahçıvan Anlaşmasının 11. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. 
Türk Dünyasında asırlık tarihi bağlardan kaynaklanan yapıcı işbirliği ve ilişkilerin, siyasetten, ekonomiye, ulaştırmadan, gençlik ve spora, eğitimden turizme kadar farklı pekçok alanda yapılan çalışmalar, geliştirilen somut projelerle meyvesini vermekte olduğu Türk Konseyi’nin kuruluş yıldönümü olan 3 Ekim, her yıl aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olarak kutlanmaktadır. 
Bu tarihi gün dünyanın dört bir yanındaki tüm Türk halklarına kutlu olsun!
Türk Devletleri arasında kurulan otuz yıllık ortaklık, daha kurumsal unsurlarla sürekli olarak gelişmekte ve dünyanın dört bir yanındaki Türk halkları, ortak tarih, kültür ve dil ile birlikte karşılıklı çıkarlar temelinde ortak bir geleceğe doğru yol almaktadır. 
Türk Dünyası'nın işbirliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyi, Devlet Başkanlarının öncü rolü ile yeni hedeflerin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platformdur.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesini takiben Konsey, kuruluşundan bu yana ilk kez Özbekistan ve Macaristan'ın katılımıyla genişleyerek, Budapeşte Temsilcilik Ofisinin açılmasıyla çeşitli işbirliği alanlarında faaliyetler yoğunlaşmış, Türk Dünyasının entegrasyonu güçlenmiş ve üye ülkeler arasındaki çok taraflı ilişkiler niteliksel olarak yeni bir düzeye ulaşmıştır. 
Teşkilat, küresel pandeminin patlak vermesinin ardından tüm gündemini bu krizin olumsuz etkilerine karşı tedbirler almak üzere geliştirmiş ve bu konuda hızlı hareket etmeyi başarmıştır.
Bu süreçte, bir yandan Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Ülkeleri, salgına karşı mücadelede yakın bir işbirliği tesis edip, gerek ikili düzeyde gerekse çok taraflı olarak birbirlerine elzem tıbbi yardım ve gıda desteğini sağlamak için hızlı bir şekilde hareket ederken, diğer yandan 10 Nisan 2020 tarihinde Türk Konseyi Devlet Başkanlarının katılımıyla pandemiyle mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla Olağanüstü bir Zirve gerçekleştirilmiştir. 
Olağanüstü Zirveyi takiben Devlet Başkanları'nın talimatları çerçevesinde,  pandemi döneminde ve sonrasında Üye Ülkeler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla Sağlık, Ekonomi-Ticaret, Ulaştırma, Göç ve Turizm alanlarında Bakanlar seviyesinde Toplantılar düzenlenmiş ve  bu toplantılarda birçok önemli kararlar alınmış, pandeminin yarattığı yeni dünya düzeninde öne çıkan sağlık, tarım, göç, vb. konuları çalışma takvimine dahil edilerek,  Sağlık Koordinasyon Komitesi, Sağlık Bilim Kurulu ve Tedarik Zinciri Grubu gibi yapılar oluşturulmuş, aşı çalışmaları ve pandemiye karşı alınacak önlemler konularında eğitim programları düzenlenmiştir. 
Kuruluş dönemini tamamlayan Konsey, üyeleri arasında daha yakın işbirliği ve daha derin entegrasyonun amaçlandığı yeni bir aşamaya girmiştir. Bu anlayışla, dış politika, ticaret, ulaştırma, turizm, yatırım, enerji ve yeşil ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kültür, eğitim, gençlik politikası, sağlık hizmetleri, dijitalleşme gibi, çeşitli alanlarda Türk Dünyasının uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşarak bunları uygulamak üzere bir "yol haritası" içeren yeni bir stratejik planın hazırlıklarına devam etmekteyiz.
Türk Konseyi Vizyon 2025 - Beş Yıllık Stratejik Planı’na (Vizyon 2025) ve Türk Konseyi Vizyon 2040 belgesine entegre edilen tüm bu aktif gündem,  yalnızca Türk Konseyi çerçevesinde yürütülen işbirliğinin yeni bir ivme kazandığını göstermekle kalmamakta, aynı zamanda Üye ve Gözlemci Ülkelerin birbirleriyle işbirliğini artırmak, istikrarı sürdürmek, aralarındaki bağları sağlamlaştırmak ve kalkınma potansiyellerinin kilidini açmak üzere ortak sesini ortak sesini ortaya koymaktadır.
Türk Konseyi, özellikle ekonomi, ticaret, gümrük ve ulaştırma gibi alanlarda aktif ve öncü rolünü sürdürecektir.  2019 Mayısında kurulan ve çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettiren Türk Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmaları memnuniyet vericidir. Pek yakında hayata geçmesi beklenen, üye ülkelerimizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan Türk Yatırım Fonunun kurulması için gerekli temel çalışmalar da tamamlanmak üzeredir.
Türk Konseyi ayrıca, uluslararası arenada ilişkilere önem atfetmekte, BM ve uzman kuruluşları dahil olmak üzere diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla aktif olarak işbirliğini geliştirmektedir.
Türk Konseyi, TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla ilişkilere büyük önem vermektedir. Bu Kuruluşlardan oluşan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Kurulu, Türk İşbirliği Teşkilatları arasındaki kurumsal etkileşimi güçlendirmek ve Türk İşbirliği Teşkilatları arasında Türk Konseyinin koordinasyon işlevlerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Tarihinin son derece önemli bu döneminde, kardeş Azerbaycan'ın ve halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan Cumhuriyetinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yineliyoruz.
Kuruluşundan beri edindiği kazanımlar, kriz dönemlerinin kattığı tecrübe ve bilgelik ve yeni vizyonuyla Türk Konseyi daha sağlam adımlar atmaya, Nahçıvan Anlaşması`nda çerçevesi belirlenen amaç ve hedeflerin uygulanması ve üyeleri arasında daha güçlü bir işbirliği ve dayanışma sağlanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.
Üye ve Gözlemci Devletlerimize ve Saygıdeğer Devlet Başkanlarımıza vermekte oldukları kesintisiz ve daimi destekten dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güçlü destek sayesinde hiç şüphesiz ki Türk Konseyi daha ileri seviyede işlere imza atacak ve somut projeleri geliştirmeye devem edecektir.
Bu önemli gün vesilesiyle, Üye Devletlerimizle birlikte, tüm Türk dili konuşan milletleri ve toplulukları en içten dileklerimizle kutlar, Türk dünyasının işbirliğinin ilelebet sürmesini temenni ederiz.

Baghdad Amreyev
Türk Konseyi Genel SekreteriBİZ BİRLİKDƏ GÜCLÜYÜK!
БІРГЕ МЫҚТЫМЫЗ!
БИЗ БИРГЕ КУЧТУБУЗ!
BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!
BİRGALİKDA BİZ KUCHLİ!
EGYÜTT ERŐSEK VAGYUNK!
HABER TARİHİ: 03.10.2020
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Genel Sekreterinin 3 Ekim ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ vesilesiyle mesajı;
Türk Konseyi Genel Sekreterinin 3 Ekim ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ vesilesiyle mesajı;