Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin, Birleşmiş Milletlerin Kuruluşunun Yetmiş-Beşinci yıl dönümü vesilesiyle mesajı;

Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin, Birleşmiş Milletlerin Kuruluşunun Yetmiş-Beşinci yıl dönümü vesilesiyle mesajı;
Birleşmiş Milletler Şartının 1945 yılında yürürlüğe girmesiyle kurulan ve bu yıl 75. yıl dönümünü idrak eden Birleşmiş Milletler ’in tüm mensuplarını Türk Konseyi ve şahsım adına tebrik ederim.
BM, barış ve güvenlik için uluslararası işbirliği, ekonomik gelişme ve sosyal ilerleme, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili konuları ele alan ve devletler arasında diyalog, işbirliği ve fikir birliği oluşturmaya yönelik merkezi ve vazgeçilmez bir platform olmaya devam etmektedir.
Türk Konseyi uluslararası bir örgüt olarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNSSC), BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) başta olmak üzere BM’nin uzman kuruluşları ve ilgili kurumlarıyla uzun bir süredir işbirliği halinde çalışmaktadır.
Birleşmiş Milletler ile Türk Konseyi’nin çalışmalarında paylaşılan birçok ortak değer bulunmaktadır. Türk Konseyi’nin kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde Üye Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan amaç ve ilkelere bağlılıklarını teyit ederek, Türk Konseyi’nin temel amacını, Türk Dili Konuşan Devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlamışlardır. Türk Konseyi, yürüttüğü tüm proje ve faaliyetlerde bu doğrultuda hareket etmektedir.
BM ile gelişen ilişkilerimizin ve derinleşen işbirliğimizin duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu bağlamda, COVID-19 salgınının patlak vermesinden bu yana Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile de temaslarda bulunduk ve gelecekteki işbirliğimiz için yasal dayanağı oluşturan 11 Eylül 2020 tarihinde DSÖ ile işbirliğine ilişkin Mutabakat Muhtırasını imzaladık.
Bu vesileyle, güçlü ortaklığımız için teşekkürlerimizi sunar, BM’nin tüm dünyada barış ve huzuru tesis etme hedefine yönelik tüm çabalarında başarılarının devamını dilerim.

Baghdad Amreyev
Türk Konseyi Genel Sekreteri
 
HABER TARİHİ: 24.10.2020
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin, Birleşmiş Milletlerin Kuruluşunun Yetmiş-Beşinci yıl dönümü vesilesiyle mesajı;