Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin, Birleşmiş Milletlerin Kuruluşunun Yetmiş-Dördüncü Yıldönümü vesilesiyle mesajı;

Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin, Birleşmiş Milletlerin Kuruluşunun Yetmiş-Dördüncü Yıldönümü vesilesiyle mesajı;
Türk Konseyi ve şahsım adına, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 74. yıl dönümü vesilesiyle tüm Birleşmiş Milletler ailesini tebrik ediyorum.
BM, barış ve güvenlik için uluslararası işbirliği, ekonomik gelişme ve sosyal ilerleme, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili konuları ele alan ve devletler arasında diyalog, işbirliği ve fikir birliği oluşturmaya yönelik merkezi ve vazgeçilmez bir platform olmaya devam etmektedir.
Birleşmiş Milletler ile Türk Konseyi’nin çalışmalarında paylaşılan birçok ortak değer bulunmaktadır. Türk Konseyi’nin kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde Üye Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan amaç ve ilkelere bağlılıklarını teyit ederek, Türk Konseyi’nin temel amacını, Türk Dili Konuşan Devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlamışlardır. Türk Konseyi, yürüttüğü tüm proje ve faaliyetlerde bu doğrultuda hareket etmektedir.
Türk Konseyi uluslararası bir örgüt olarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNSSC), BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) başta olmak üzere BM’nin uzman kuruluşları ve ilgili kurumlarıyla uzun bir süredir işbirliği halinde çalışmaktadır. Gelişen ilişkilerimiz ve derinleşen işbirliğimizden duyduğumuz memnuniyeti bu vesileyle ifade etmek isterim.
Bu fırsatı değerlendirerek, güçlü ortaklığımız için teşekkürlerimizi sunar, BM’nin tüm dünyada barış ve huzuru tesis etme hedefine yönelik tüm çabalarında başarılarının devamını dilerim.
Baghdad Amreyev
Türk Konseyi Genel Sekreteri

 
HABER TARİHİ: 24.10.2019