Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığında, Proje Direktörleri Ali Çiviler, Özge Pan, Farrukh Jumayev ve Almatkhan Kali ile SESRIC Kıdemli Araştırmacısı Kenan Bağcı'dan oluşan  Türk Konseyi  heyeti 3-5 Mart 2020 tarihlerinde Nur-Sultan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Heyet, Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıklarından aşağıda isimleri bulunan üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir;  Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kairat Torebayev, Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Zhaslan Madiyev, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Orken Bisaqayev, Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Marat Azilhanov, Enerji Bakanı Asset Mauov, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Kamaliyev Sailauuly, Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Sholpan Karinova, Türk Akademisi Başkanı Darhan Qydyrali, “Kazak Turizmi” Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yerzhan Yerkinbayev, Uluslararası İlişkiler Direktörü Miras Torubayev, Kültür ve Spor Bakanlığı Spor Meselesi ve Fiziksel Kültür Komitesi Başkanı Serik Sapiyev ve Damu Fonu Nur-Sultan Bölge Müdürü - Nursultan Abdolla.
Taraflar, 7. Türk Konseyi Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasını, halihazırda Türk Konseyi'nin ekonomi, ticaret ve yatırımdan ulaştırma, turizm, gençlik ve spor ve eğitime kadar çeşitli alanlarda gündemde olan konuları; Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Konseyi  7. Zirvesi sırasında önerilen “Türklerin Geleceği - 2040” adlı strateji belgesinin hazırlanması çerçevesinde Üye Devletler arasında daha iyi bir işbirliği sağlanmasını teminen muhtemel fırsatlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 
Toplantı sırasında heyet aşağıdaki konuları ele almıştır:
Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kairat Torebayev ile yapılan görüşmede taraflar, örgütün mevcut ekonomik gündemi, Kazakistan'ın Türk Konseyi Üyeleri arasındaki olası ticari işbirliği fırsatları hakkında kısa, orta ve uzun vadeli vizyonu, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı, Nursultan Nazarbayev tarafından talimatı verilen stratejik bir program olan Türk Vizyonu 2040'ın hazırlanmasına yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. 
Milli Ekonomi Bakan Yardımcısı Zhaslan Madiyev ile görüşmede taraflar, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin çalışmalar, Kazakistan'ın Türk Konseyi üyesi devletler arasında ekonomi ve yatırım alanındaki olası işbirliği fırsatları ile ilgili uzun vadeli görüşleri ve 2040 Türk Vizyonunun hazırlanmasına dair öneriler üzerinde görüşmelerde bulundular.
Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Marat Azilhanov ile yapılan toplantıda, taraflar, 2019 yılında Bişkek'te düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanları'nın 4. toplantısında alınan kararlara dayanarak 2020 yılında gerçekleştirilecek proje ve faaliyetleri gözden geçirmişler, Kazakistan’ın ev sahipliği yapacağı Gençlik Platformu 2. Genel Kurulu ve Türk Konseyi 4. Uluslararası Gençlik Festivali'nin detaylarını el almışlardır.   
Enerji Bakan Yardımcısı Asset Mauov ile yapılanı toplantıda enerji verimliliği ve enerji alanından sorumlu Türk Konseyi Bakanlar ve Çalışma Grubu toplantıları yapılarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında üyeler arasında yakın işbirliği kurulması konularına değinilmiştir.
“Kazak Turizmi” Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yerzhan Yerkinbayev ile yapılan toplantıda, taraflar, ulusal kaynakları kullanarak turizm alanında işbirliğini güçlendirme hakkındaki görüşlerini paylaşmışlar ve Türk bölgesinde bu sektörün gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunacak muhtemel ortak projeler / programların yürütülmesi konusunda mutabık kalmışlardır.    
Kültür ve Spor Bakanlığı Spor Meselesi ve Fiziksel Kültür Komitesi Başkanı Serik Sapiyev ile yapılan toplantıda, taraflar Türk Konseyi bünyesinde spor alanında devam eden işbirliğinin yanısıra, Türk Konseyi Sekretaryası i ile yakın işbirliği içinde 2020'de Türkiye’de düzenlenecek  4. Dünya Göçebe Oyunları ile 2021'de Kazakistan’da düzenlenecek 1. Etnospor Oyunlarının  hazırlıklarını görüşmüşleridir.
Koridorun dünyaya etkinliğini göstermek için Khorgos Lojistik Merkezi'nden (Kazakistan Cumhuriyeti) ve Irkeshtam  (Kırgız Cumhuriyeti) kontrol noktasından başlayarak Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru boyunca İstanbul’a kadar ulaşacak bir Yol Gösteri Turu düzenlenmesi, Üye Devletler arasında taşımacılık ve lojistik şirketleri için karşılıklı yarar sağlayan özel girişimler ve imtiyazlar yaratarak Trans Hazar Koridoru boyunca ulaşım prosedürünün kolaylaştırılmasına ilişkin konular, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Sayın Talgat Zhanzhumenov ile toplantıda detaylı olarak ele alınmıştır.
Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Sholpan Karinova ile yapılan toplantıda, taraflar tarih, kültür ve dil alanlarında Üye Devletler arasında işbirliğini geliştirme yolundaki adımlar; Türk Akademisi  ve Türk Üniversiteler Birliği’nin (TÜRKUNIB) tam olarak işlevsel hale getirilmesi için tüm prosedürlerin sonuçlandırılması, Türk Konseyi Orhun Değişim Programı ve 2. Türk Üniversite Spor Oyunları, ortaöğretim/lise  öğrencileri arasında 3. Öğrenci Değişim Programının düzenlenmesi  ve "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Akademisi Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" nın imzalanmasına ilişkin konuları görüşmüşlerdir.
Heyet, Nur Sultan'da kain bulunan Türk Akademisi ofisini ziyaret etmiş ve Akademi Başkanı Darkhan Kydirali ile görüşmüştür. Taraflar, Türk Konseyi Gündemi çerçevesinde iki kurum arasında devam eden işbirliğini ele almışlardır.
 
HABER TARİHİ: 18.03.2020
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Türk Konseyi heyeti Nur-Sultan’a bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.