Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.

Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi’nin, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ile ortaklaşa düzenlediği Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı (AEO), 5-6 Kasım 2018 tarihlerinde Astana`da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından ortaklaşa finanse edilmiş ve WCO Sekretaryasından uzmanların yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Macaristan, Kore Cumhuriyeti ve Çin`den uzmanların gümrük idarelerinin kendi AEO programlarını tam olarak geliştirip sürdürebilmelerini sağlamak için ulusal deneyimlerini ve en iyi uygulamaları paylaştıkları katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’da 45`in üzerinde gümrük memuru, Türk Konseyi Üye Devletlerinden özel sektör temsilcileri, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Rusya, GIZ, ADB ve USAID temsilcileri, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Macaristan, Çin ve AB`nin bir AEO programı uygulama deneyimlerinin oluşturulmasına yönelik kavramlar, koşullar ve şartlar hakkında detaylı ve pratik bilgilerden yararlanmışlardır.

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi Başkan Yardımcısı Gosman Amrin yaptığı açılış konuşmasında AEO ile ilgili bu Çalıştay`ın düzenlenmesinde ortakların katkılarına olan şükranlarını ifadeyle, gümrük idarelerinin benzer zorlukların üstesinden gelmek için birbirlerinin deneyimlerden ve çözümlerden öğrenebileceği nispeten yeni bir yaklaşıma atıfta bulunmuştur. Ayrıca, hızla değişen koşullara cevap vermek ve AEO programlarının uygulanmasında somut sonuçlar elde etmek için tüm ilgili paydaşlar arasında yakın işbirliği ve koordinasyonun şart olduğunu vurgulamıştır.

Başkan Yardımcısı Amrin’in açılış konuşmasının ardından Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman katımcılara hitabında bu önemli uluslararası Çalıştaya ev sahipliği yapan Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi`ne ve Çalıştayın başarısını mümkün kılan mükemmel düzenlemeler için USAID, GIZ, ADB gibi diğer ortaklara, hazırlıklarda görev alan personele ve ayrıca profesyonel katkılarından dolayı WCO’ya şükranlarını iletmiştir.

Genel Sekreter Yardımcısı, Türk Konseyi`nin Üye Ülkelerdeki ticareti kolaylaştırmak için küresel en iyi uygulamalarla daha yakından tanışmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekmiş, Türk Konseyi Üye Ülkelerinde ticaretin genişlemesini teşvik etmeye yönelik olarak ticareti kolaylaştırmanın önemini vurgulamış ve bunun katılımcı ülkeler tarafından AEO sistemleri için en elverişli koşulları oluşturmak üzere kullanabileceğine olan inancını dile getirmiştir.


Kazakistan ADB ofisi Ülke Direktörü Giovanni Capannelli yaptığı konuşmada, İşbirliği yoluyla gelişmeyi teşvik etmeyi, hızlandırılmış ekonomik büyümeyi ve yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Programı kapsamında Orta Asya`daki gümrük işbirliğini teşvik etmede ADB`nin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu bağlamda, gümrük reformlarına verilen önem ve bölgedeki gümrük prosedürlerinin modernleştirilmesinin altını çizmiştir.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), çalıştayın Orta Asya ülkelerine, AEO Programının daha geniş çapta uygulanmasını sağlamak için gerekli olan en iyi uygulamalar hakkında bilgi almak için iyi bir platform sunduğunu vurgulamış ve Orta Asya`daki bölgesel işbirliği ve ticareti kolaylaştırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri için başlatılan Ulaştırma Koridoru Geliştirme Projesi ile ilgili olarak katılımcılara bilgi aktarmıştır.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) temsilcisi katılımcıları selamlayarak, ticaretin kolaylaştırılmasının GIZ`in öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulamış ve kurumun ticaret rejimlerinin sadeleştirilmesi yoluyla bölgedeki sınır ötesi ticarete katkıda bulunacak bu tür girişimleri daha fazla destekleyeceğinin altını çizmiştir.

Bir buçuk gün süren Çalıştay sırasında beş farklı oturumda; AEO katılımcıları arasında AEO uygulama süreci ve AEO ile ilgili en iyi uygulamalar, SAFE Standartlar Çerçevesi, AEO ve MRA`nın uygulanmasındaki zorluklar, Gümrüklerin tedarik zinciri güvenliğindeki rolü, Gümrük-İş ortaklığının sunduğu değer konularını kapsayan etkileşimli tartışmalar yer almıştır.

Katılımcılar, AEO sisteminin daha iyi işleyişi, AEO programının benimsenmesine yönelik yasal engeller ve karşılıklı tanıma anlaşmalarının durumu ve başarılı vaka çalışmaları için işbirliğini daha da güçlendirmek için muhtemel yollar ve araçlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Çalıştay sırasında yapılan tartışmaların niteliği, katılımcıların diğer ülkeleri deneyimleme, geçerlilik ve karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla ilgili konularda da yoğun ilgi gösterdiklerini ortaya koymuştur.

Proje Direktörleri Özge Pan ve Farrukh Jumayev, Çalıştay`da görev almış ve Genel Sekreter Yardımcısı`na eşlik etmişlerdir.
HABER TARİHİ: 08.11.2018
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.
Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.