Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.

Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Sayın Hikmet Hajiyev'in ev sahipliğinde 10 Nisan 2021 tarihinde Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kairat İmanaliev T.C.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Khodjaev, Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Askhat Oralov ve Macaristan Güvenlik Politikası Devlet Bakanı Peter Sztaray iştirak etti.
Genel Sekreter Baghdad Amreyev açılış konuşmasında işgal altındaki topraklarının kurtuluşu için verdiği haklı mücadelede kazandığı büyük zaferden dolayı Azerbaycan'ı bir kez daha tebrik ederek, katılımcılara Türkistan Zirvesi'nin sonuçları hakkında bilgi verdi. Türk Dünyası liderlerinin Karabağ savaşından sonra ilk kez bir araya geldikleri bu Zirvenin, Türk Konseyi çerçevesindeki işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirmek için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.
Genel Sekreter medya ve enformasyonun, Türk Konseyi’nin gündemindeki öncelikli meselelerden biri olduğunu vurgulayarak, sosyal medya ve diğer yeni kitle iletişim araçlarının artan etkisinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, medya ve enformasyon konusunun Üye Devletler arasındaki önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu vurgulayarak; Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu sırada şahit olduğu üzere hiçbir ülkenin yalan haber ve dezenformasyonun olumsuz sonuçlarından muaf olmadığını kaydetti. Hikmet Hajiyev, bu bağlamda, Azerbaycan ile Türkiye arasında halihazırda oluşmuş deneyim üzerine işbirliğini güçlendirmek için Azerbaycan'ın diğer kardeş ülkelerle de bu alanda işbirliğini artırmayı arzuladığını bildirdi.
Son yıllarda, dijital teknolojilerin aktif gelişimi, medyanın, özellikle de sosyal ağların kamu bilincinin oluşumundaki etkisinde benzeri görülmemiş bir artışa neden olduğunu belirten Bakan Kairat İmanaliev, Üye Devletlerin bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk dünyasının son yıllarda giderek artan küresel bir dezenformasyon sorunuyla karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin medyanın yanı sıra diğer alanlarda da attığı her adımda “gerçek için mücadeleye” azami önem verdiğine işaret etti. İletişim Başkanı Altun, Türk dünyası medya kuruluşlarının ve gazetecilerinin kapasitesinin artırılmasının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin medya okuryazarlığına aşina hale gelmesini önerdi.
Bakan Yardımcısı Askhat Oralov, Kazakistan'ın medya ve enformasyon alanında Üye Devletlerle ilişkilerini ikili ve çok taraflı olarak geliştirmekte olduğunu ifade ederek, Kazakistan'ın yeni kurulan uluslararası haber kanalı “Türkistan” hakkında bilgi verdi. Bakan Yardımcısı, Üye Devletler arasında dizi, belgesel, haber ve Türk mirasının yaygınlaşmasını mümkün kılan çeşitli programlar dahil olmak üzere TV içeriklerinin değişiminin önemini vurguladı.
Ajans Başkanı Asadjon Khodjaev, asılsız haberlerle mücadele ve Üye Devletler arasında bilgi güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Üye Devletlerin Ulusal Haber Ajansları arasında deneyim alışverişi için ortak eğitim programları ve gazeteciler tarafından medya merkezlerine karşılıklı ziyaretler düzenlenmesinin yanı sıra, bilgi tehditleriyle birlikte mücadele etmek gibi faaliyetlerle işbirliğinin artırılabileceğini belirtti.
Devlet Bakanı Sztaray, Macaristan'ın medya ve enformasyon alanında Üye Devletler ile olan ilişkilerine çok değer verdiğini ve bu alanda ikili ve çok taraflı boyutlarda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Toplantının sonunda, Taraflar “2021-2022 Eylem Planı” nı onayladılar ve ilgili programın uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek için Üye Devletlerin üst düzey temsilcilerinden oluşan bir Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesinin kurulmasını kararlaştırdılar. 
Ayrıca, oluşturulmuş Ortak FTP Havuzunun potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması, Üye Devletlerin ortak tarihi ve kültürü hakkında video filmlerin, dizilerin, video materyallerinin ortak üretiminin artırılması ve medya uzmanları için değişim programları ve eğitim kursları düzenlenmesi konularında da mutabık kaldılar.
Toplantıda Taraflar, Uluslararası Türk Haber Kanalının kurulması, Resmi Haber Ajansları arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması ve Üye Devletlerin Ulusal TV Kanalları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin gereğini vurguladılar.
Heyet Başkanları ayrıca, Türk Konseyi Dönem Başkanlığının Teşkilatın İçtüzüğü uyarınca Türkiye'ye geçmesi ile paralel olarak 2021 yılında Türkiye'de bir Uluslararası Medya Forumu düzenlenmesi konusunda anlaştılar.
Toplantının ardından Genel Sekreter Baghdad Amreyev ve Delegasyon Başkanları üye devletlerin basın kuruluşlarına toplantının sonuçları hakkında bilgi aktardılar.

 
HABER TARİHİ: 12.04.2021
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.
Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı Bakü'de düzenlendi.