Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.

Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi’nin (UNOSSC) 30 Kasım 2018 tarihinde New York`ta düzenlediği “BAPA+ 40`a Doğru Kalkınma İşbirliği: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi`nin Uygulanması İçin Güney-Güney ve Üçgen İşbirliğinin Etkisinin Ölçeklendirilmesinde Uygulayıcıların Rolü” başlıklı Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Forumun “Güney-Güney İşbirliği: Bölgesel Perspektifler” konulu 4. oturumuna konuşmacı olarak istirak etmiştir.

BM Genel Sekreterinin Güney-Güney İşbirliği Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) Direktörü Jorge Chediek, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İslam Kalkınma Bankası`nın üst düzey temsilcileri, Forumun açılış konuşmalarını yapmışlardır.

Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev konuşmasında, Türk Konseyi`nin Güney-Güney İşbirliği adına kendi üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden bir platform oluşturduğunu vurgulamıştır. Üye ülkelerinin gelişiminde bir destekçi olarak yeralan Türk Konseyi, Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği konusunda küresel ve bölgesel çapta farkındalık yaratmada da aktif rol almaktadır. Konsey ayrıca, üye ülkelerin ulusal gündemlerinde yeralan sürdürülebilir kalkınma önceliklerine istinat ederek uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve özel sektörle olan ortaklıkları pekiştirmek için çalışmaktadır.

Proje Direktörü Shahverdiyev bu bağlamda, Türk Konseyi`nin turizm, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü projeler ile genç diplomatlar eğitim programı hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Proje Direktörü ayrıca, Türk Konseyi’nin Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) ile ortaklaşa düzenlediği “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” teması üzerine düzenlenen uluslararası konferans, yeni bir proje olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle kurulacak online bir akademi ve kurumun yürüttüğü diğer önemli girişimlere değinmiştir.

Oturumun sonunda, konuşmacılar Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği’ne katkılarından dolayı UNOSSC`nin plaketleri ile ödüllendirildi.
HABER TARİHİ: 05.12.2018
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.
Türk Konseyi Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2018 marjinda Yöneticiler için düzenlenen Üst Düzey Foruma konuşmacı olarak katılmıştır.