Türk Konseyi, Üye ve Gözlemci Ülkelerin Turizm Bakanlarının katılımıyla Video-Konferans Toplantısı düzenledi.

Türk Konseyi, Üye ve Gözlemci Ülkelerin Turizm Bakanlarının katılımıyla Video-Konferans Toplantısı düzenledi.
Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı 23 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlendi.
Ev sahipliğini Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un üstlendiği, moderatörlüğünü Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yaptığı toplantıya, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm Teşkilatı Devlet Komitesi Başkanı, Aziz Abdukhakimov; Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı, Fuad Naghiyev; Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı, Urken Bissakayev; Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı, Maksat Damir ve Macaristan Turizm Ajansı Başkanı László Könnyid katıldı.
Genel Sekreter Baghdad Amreyev, 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi ve Olağanüstü Zirveyi takip eden süreçte Ulaştırma, Sağlık, Ekonomi / Ticaret, Gümrük ve Göç konularında Bakan seviyesinde düzenlenen video konferans toplantılarının sonuçları hakkında taraflara bilgi verdi.
Genel Sekreter, Üye Ülkeler arasında turizm alanında yakın işbirliği ve koordinasyonun tesis edilmesinin, salgının ulusal ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çok önemli olduğunu ifade etti.
Genel Sekreter ayrıca, Sekretaryanın turizm alanında başlattığı program ve yeni projeler hakkında Bakanları bilgilendirdi.
Turizm Bakanları, turistlerin güvenli seyahat edebilmeleri için Üye Ülkelerin aldıkları önlemler hakkında bilgi, deneyim ve uygulama prosedürleri hakkında paylaşımda bulunarak, COVID-19 salgınının yarattığı zorluklar altında turizm alanında ilişkilerin mevcut durumu ve turizm sektöründeki son gelişmeler dikkate alınarak sektörü güçlendirmenin yollarını ele aldılar.
Taraflar, Türk Konseyi çerçevesinde COVID-19'un turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere Üye Ülkeler arasında teftiş, sanitasyon, belgelendirme, güvenlik önlemleri vb. bilgileri paylaşarak salgına karşı mücadelede çabalarını koordine etmeyi kabul ettiler. Taraflar bu bağlamda, belirli konularda yeni çevrimiçi eğitim programlarının başlatılması konusunu değerlendirdiler.
Üye Ülkelerin turistik mekânlarını gösteren bir harita oluşturulması, sanal turların organizasyonu, bir turizm TV kanalı kurulması ve VR teknolojilerinin kullanılması gibi turizm endüstrisinde teknoloji ve dijitalleşmenin uygulanmasının önemine değinen Taraflar, “Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Turu Paketi Projesi”nin tanıtımının yapılması için yeni yöntem ve yollar araştırılması ve tur operatörlerini projeye çekmek için bir strateji geliştirilmesi hususunda mutabık kaldılar. Ayrıca Macar tur operatörlerinin de Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi'ne dâhil edilmesi kararlaştırıldı.
Bakanlar, üçüncü ülkelerden gelecek turistler için bir “İpek Yolu Vizesi” oluşturulması ve böylece Üye Ülkelerde turizmin serbestleştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladılar.
Bakanlar ayrıca, bilim adamları için yeni turlar geliştirilmesini ve ortak kültürel ve geleneksel festivaller yoluyla Türk Dünyasının zengin mirasının tanıtılmasını ve böylelikle bölgede turizm sektörünün çeşitlendirilmesini önerdiler.
Bakanlar, bölgede turizmi teşvik etmek amacıyla, her yıl Üye Ülkelerden bir şehrin “İpek Yolu Turizm Başkenti” olarak seçileceği “İpek Yolu Turizm Başkentleri Girişimi”nin gerçekleştirilmesini ve Ekim 2020'de Üye Ülkelerin seyahat acentelerinin ve medya temsilcilerinin katılımıyla Türkistan'da bir turizm forumu düzenlenmesini kabul ettiler.
Toplantının sonunda Taraflar, Sekretaryanın önerisi üzerine, bilgi alışverişinde bulunmak, çalışmaları koordine etmek, alınan kararları uygulamak ve pandemi sırasında ve sonrasında işbirliğini daha da geliştirmek üzere bir “Turizm Koordinasyon Komitesi” kurulmasını karara bağladılar.


 
HABER TARİHİ: 23.06.2020
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi, Üye ve Gözlemci Ülkelerin Turizm Bakanlarının katılımıyla Video-Konferans Toplantısı düzenledi.
Türk Konseyi, Üye ve Gözlemci Ülkelerin Turizm Bakanlarının katılımıyla Video-Konferans Toplantısı düzenledi.
Türk Konseyi, Üye ve Gözlemci Ülkelerin Turizm Bakanlarının katılımıyla Video-Konferans Toplantısı düzenledi.