Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.

Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi Tarım alanında İşbirliği Çalışma Grubu 1. toplantısı 19 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan olmak üzere Üye ve Gözlemci Devletlerden 35'ten fazla hükümet yetkilisi ve uzman katıldı.
Toplantıda Taraflar, tarım alanındaki mevcut durum, devam eden reformlar, tarımda uygulanan yeni dijital dönüşüm araçları hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra, Teşkilat çerçevesinde gerçekleştirilebilecek projeler ve işbirliği perspektifleri hakkında görüş alış verişinde bulundular.
Toplantıda ayrıca, Tarım sektörünün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, sektörel araştırma faaliyetlerinde bulunulması, tarımsal üretim, bitki sağlığı ve veteriner denetimi konularında deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılma imkânları da ele alındı. 
Üye ve Gözlemci Devletlerin temsilcileri, IFAD, FAO ve Güney-Güney işbirliği gibi uluslararası kurumlarla yakın ortaklık içinde, kapasite geliştirilmesi ve teknoloji transferi konusunda işbirliği yoluyla gıda güvenliğini ve tarımsal üretkenliği artırmak için, bölgesel düzeyde sinerji oluşturmak üzere ortak çaba ve eylemlere duyulan ihtiyacı vurguladılar. 
Taraflar aynı zamanda, Türk Konseyi çerçevesinde oluşturulan bu yeni platformun Üye ve Gözlemci Devletler arasında tarım alanında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine, tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasına ve modernize edilmesine katkıda bulunacağı görüşünü dile getirdiler. 

 
HABER TARİHİ: 20.10.2021
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.
Türk Konseyi’nin tarım alanında işbirliğine ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı düzenlendi.