Türk Yatırım / Entegrasyon Fonu'nun kurulmasına ilişkin video konferans toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde Türk Konseyi Üye Ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlendi.

Türk Yatırım / Entegrasyon Fonu'nun kurulmasına ilişkin video konferans toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde Türk Konseyi Üye Ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlendi.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarından üst düzey yetkililerinin katılımıyla Türk Yatırım / Entegrasyon Fonu'nun kurulmasına ilişkin video konferans toplantısı, Türk Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin girişimi ve Genel Sekreter Baghdad Amreyev’in moderatörlüğünde düzenlenmiştir. 
Bu toplantı, 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen Türk Konseyi 7. Zirvesi ve 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Video Konferans Zirvesi sırasında Devlet Başkanlarının Fon'un işleyişine ilişkin aldıkları kararlar uyarınca düzenlenmiştir.
Taraflar, Fonun kurulma sürecindeki gelişmeleri gözden geçirerek, sosyoekonomik kalkınmayı arttırmak ve Üye Ülkeler arasındaki ekonomik bağları istenen seviyeye yükseltmek üzere, özellikle pandemi sonrası dönemde, etkin bir finansal araç olarak Fonun avantajlarını vurgulayarak, Örgütün uzun vadeli vizyonu çerçevesinde konuyu ele almışlardır.
Katılımcılar, ulusal ve uluslararası danışmanlık şirketleri tarafından Fon hakkında kapsamlı bir çalışmanın hazırlanmasına ilişkin teknik ve finansal teklifleri karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirmişlerdir. Taraflar ayrıca Fonun kapsamı, stratejik öncelikleri, tercih edilen sektörler ve öngörülen faaliyet alanları, yönetim ve fonlama yapısı vb. konular hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Verimli geçen toplantının sonunda Taraflar, bahse konu danışmanlık şirketini kararlaştırarak, sürecin ilerleyen aşamaları ve Üye Ülkeler tarafından hazırlanan kurucu belgeler hakkında ortak bir kanıya ulaşmışlardır.
Yetkililer toplantıda elde edilen somut sonuçların Fonun kurulması için gerekli olan prosedürlerin tamamlanmasını hızlandıracağına dair inançlarını ifade etmişlerdir.
 
HABER TARİHİ: 01.07.2020
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Türk Yatırım / Entegrasyon Fonu'nun kurulmasına ilişkin video konferans toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde Türk Konseyi Üye Ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlendi.
Türk Yatırım / Entegrasyon Fonu'nun kurulmasına ilişkin video konferans toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde Türk Konseyi Üye Ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlendi.
Türk Yatırım / Entegrasyon Fonu'nun kurulmasına ilişkin video konferans toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde Türk Konseyi Üye Ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlendi.