Diaspora

Üye ülkelerin imajının uluslararası arenada iyileştirilmesi ve halklarımızın yaşadığı ülkelerdeki kamuoyu üzerinde tesir gücüne sahip olunabilmesi hedefine yönelik çalışmalar yürütülmesi Türk Konseyi’nin temel amaçları arasındadır. Bu çerçevede, diasporalarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin kapsam ve niteliğini ele almak üzere Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanlarının yanısıra Temas Grubu düzeyinde toplantılar gerçekleştirilmektedir.


Giderek artmakta olan çok yönlü siyasi işbirliğimizin somut meyvelerinden biri de diasporalarımız arasındaki işbirliğidir. Bu alanda bir etkileşim ihtiyacı ilk defa Dışişleri Bakanlarının 2012 New York görüşmesi sırasında Türk diasporalarının eşgüdümlü bir şekilde hareket etmeleri gerektiğinin altınının çizilmesiyle gündeme gelmiştir. Bundan sonraki süreç hızlı bir şekilde gelişerek 2013 yılının Ocak ayında Bakü’de Türk Keneşi Üye Ülkelerinin Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakan ve Kuruluş Başkanlarının 1. Toplantısı gerçekleşmiştir. Aynı yılın 14 Mayısında Ankara’da düzenlenen Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakan ve Kuruluş Başkanlarının 2. Toplantısında Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi kabul edilmiştir. 
 Bugüne kadar Türk Konseyi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanlarının 3 toplantısı, Diaspora Temas Grubunun 5 toplantısına ilave olarak bu yıl Türkiye’de ikincisinin yapılması planlanan Türk Konseyi Birinci Diaspora Forumu ile Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı Mart 2019’da Berlin'de düzenlenmiştir. 

Diaspora Forumu iki senede bir gerçekleştirilecek olup, Temas Grubu düzenli toplantılarını yıl boyunca yapacaktır. Ayrıca bölgesel diaspora gruplarının yaşadıkları ülkelerde toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Diasporalar için Yıllık Ortak Eylem Planı ve bazı ülkelerde Diaspora Bölgesel Merkezlerinin kurulması Temas Grubunun toplantılarında kararlaştırılmıştır.


    


 
Son Güncelleme: 03.05.2019