Diaspora

Üye ülkelerin imajının uluslararası arenada iyileştirilmesi ve halklarımızın yaşadığı ülkelerdeki kamuoyu üzerinde tesir gücüne sahip olunabilmesi hedefine yönelik çalışmalar yürütülmesi Türk Konseyi’nin temel amaçları arasındadır. Bu çerçevede, diasporalarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin kapsam ve niteliğini ele almak üzere bugüne kadar ikisi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları düzeyinde; ikisi Çalışma Grubu düzeyinde dört toplantı gerçekleştirilmiştir.


Üye ülkelerin imajının uluslararası arenada iyileştirilmesi ve halklarımızın yaşadığı ülkelerdeki kamuoyu üzerinde tesir gücüne sahip olunabilmesi hedefine yönelik çalışmalar yürütülmesi Türk Konseyi’nin temel amaçları arasındadır. Bu çerçevede, diasporalarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin kapsam ve niteliğini ele almak üzere bugüne kadar ikisi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları düzeyinde; ikisi Çalışma Grubu düzeyinde dört toplantı gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2013’de Ankara’da düzenlenen Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları İkinci Toplantısında “Türk Konseyi Türkdildeş Diasporalar Ortak Eylem Stratejisi” kabul edilmiştir.

Diaspora işbirliği sürecinin hedeflerinden biri olan Türk Konseyi Birinci Diaspora Forumu Haziran 2013’de Bakü’de gerçekleştirilmiştir. Foruma başta Türk Konseyi üye devletleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin diaspora işlerinden sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları olmak üzere dünyanın 50’ye yakın ülkesinden 600’e yakın diaspora temsilcisi katılmıştır. Forumun sonucunda Bakü Bildirisi kabul edilmiştir. Forum sırasında ayrıca “Strateji”nin kamuoyuna tanıtımı yapılmıştır.

Forum iki senede bir gerçekleştirilecek olup, Temas Grubu düzenli toplantılarını yıl boyunca yapacaktır. Ayrıca bölgesel diaspora gruplarının yaşadıkları ülkelerde toplantılar düzenlemesi kararlaştırılmıştır. Temas Grubunun İkinci Toplantısı, 3-4 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu toplantıda Diasporalar için Yıllık Ortak Eylem Planı kabul edilmiş ve bazı ülkelerde Diaspora Bölgesel Merkezlerinin kurulması kararlaştırılmıştır.