Deneyim ve Kapasite Geliştirme Eğitim Programları

Türk Konseyi, Üye Devletlerin ilgili kurumlarından uzmanların katılımıyla "Deneyim ve Kapasite Geliştirme" konusunda şimdiye kadar üç eğitim programı düzenlemiştir.8 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 3. toplantısında alınan karar uyarınca, Üye Devletlerin Diaspora Kurumları arasında Tecrübe Değişimi Programı ve Türk Konseyi Beşinci Diaspora Temas Grubu Toplantısı, 8 Şubat 2019 tartihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, aynı Komitenin Başkan Birinci Yardımcısı Valeh Hajiyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özaral, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Kazakistan Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanlığı Diaspora ile iletişimden sorumlu Kamu İzin Komitesi ve Etkileşim Ofisi Başkanı Meiram Imanbayev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Göç Hizmetleri Temsilcisi Galieva Jarkhinay, Üye Devletlerden ilgili uzmanların yanı sıra, Bakü`deki Üye Devletlerin Elçiliklerinin temsilcileri ve TürkPA, Türk Kültür ve Miras Vakfı ve TİKA ofisi temsilcileri de toplantıya katılmıştır. 
Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) temsilcileri, kurumlarının yasal dayanakları, kurumsal yapıları, kendi ülkelerindeki ve yurtdışındaki faaliyetleri hakkında bilgiler içeren birer sunum yaparak Kazak ve Kırgız mevkidaşları ile deneyimlerini paylaşmışlardır. Taraflar, kurumsal deneyimlerini ayrıntılı olarak soru ve cevap bölümünde ele almışlar ve teşkilat yapıları hakkında birtakım bilgi ve belge alışverişi konusunda mutabık kalmışlardır.
8 Kasım`da Ankara`da toplanan Türk Konseyi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar /Kurum Başkanlarının Üçüncü Toplantısı marjında Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca Taraflar, programın ikinci gününde işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek için modaliteler üzerinde çalışmak üzere ilk ortak Çalışma Grubu toplantısını düzenlemişlerdir.
program.


Yine 8 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 3. toplantısında alınan karar uyarınca, Türk Dili Konuşan Diasporalar için Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı 26 Mart 2019 tarihinde Berlin'de düzenlenmiştir.  Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasseinov, Azerbaycan Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov, Kazakistan Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Bolat Nussapov, Kırgız Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Erines Otorbaev, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Üye Devletlerin diaspora kurumlarının temsilcilerinin yanısıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Türk Konseyi Genel Sekreteri tarafından yönetilen toplantıya katılmışlardır.
Kapasite Geliştirme Eğitim Programı, Almanya'daki Türk Dili Konuşan Diaspora STK'larının bir araya geldiği, etkinlik alanları hakkında sunumlar yaptıkları ve kendi aralarında sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyonu arttırmanın yollarını tartıştıkları ilk etkinlik olmuştur. Program sırasında katılımcılar, Almanya'daki Türk Dili Konuşan diaspora STK'ları arasında gelecekteki eylem süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bağlarını derinleştirmek için ortak eğitim, kültür ve spor faaliyetleri düzenleme hususunda mutabık kalmışlardır. 
Üye Devletlerin merkezi diaspora kurumlarından katılan yetkililerin, Almanya'da yaşayan ilgili diaspora gruplarına yönelik geliştirdikleri politika ve programlar hakkında sunum yaptıkları toplantıda taraflar, diaspora düzeyinde daha koordine, entegre ve sürdürülebilir bir eylem sağlamak için merkezi diaspora kurumları arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdılar. Üye Devletlerin merkezi diaspora kurumları, Türk dili konuşan diasporanın gençleri arasında ortak değerleri ve ortak kimlikleri hakkında farkındalık yaratmak üzere ortak eğitim, kültür ve spor faaliyetleri düzenlenmesini de karara bağlamışlardır.

26 Mart akşamı Türk Konseyi Nevruz Konseri, Türk Konseyi Üye Devletlerinin Büyükelçileri, Berlin’de kain diplomatik misyonların temsilcileri, Alman hükümet yetkilileri ve Almanya'da yaşayan Türk dili konuşan diasporaların katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde sahnelenmiştir. TÜRKSOY orkestrası tarafından gerçekleştirilen konser, çoğunluğu Türk dili konuşan diasporalardan oluşan yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla Türk Dili konuşan tüm halkların ortak mirası olan Nevruz'u kutlamak için coşkulu bir atmosfer oluşturmuştur.
Türk Dili Konuşan Diasporalar için Kapasite Geliştirme Eğitim Programının ikincisi, 28 Eylül 2019 tarihinde New York'ta, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından düzenlenmiştir.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Valeh Hajiyev, Kazakistan Cumhuriyeti Otandastar Fonu Başkan Birinci Yardımcısı Talgat Aduov, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Göçmenlik Bürosu Başkanı Ibrahimzhanov Bolotbek, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Zhanibek Abdrashov, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Alper Aktaş, Üye Ülkelerin merkezi diaspora kurumlarından yetkililer ve ayrıca ABD’de faaliyet gösteren çeşitli diaspora STK'larının temsilcileri katılmıştır.
Toplantıda, Üye Ülkelerin merkezi diaspora kurumlarından katılan yetkililer, yurtdışında yaşayan kendi diaspora gruplarına yönelik geliştirdikleri politika ve programlar hakkında sunum yapmışlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Türk Dili Konuşan Diaspora STK'ları da kendi faaliyet alanları hakkında sunumlar yapmışlar ve kendi aralarında sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyonu arttırmanın yollarını ele almışlardır. Ayrıca ABD'deki Türk Dili Konuşan diaspora STK'ları arasında gelecekteki eylem süreci hakkında da görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
Taraflar, diaspora düzeyinde daha koordine, entegre ve sürdürülebilir bir eylem sağlamak için merkezi diaspora kurumları ve diaspora STK'ları arasındaki işbirliğini derinleştirme hususunda mutabık kalmışlardır. Üye Ülkelerin merkezi diaspora kurumları, Türk dili konuşan diasporaya mensup gençlerin ortaklıkları ve ortak kimlikleri hakkında farkındalık yaratmaları için ortak kültürel, eğitimsel ve sportif faaliyetler düzenlemeyi kararlaştırmışlardır.
28 Eylül akşamı, Türk edebiyatının en büyük şairlerinden ve en seçkin erken divan edebiyatı ustalarından olan İmadeddin Nesimî ‘nin doğumunun 650. Yıl dönümüne ithaf olunan bir konser, New York Mills Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir.
 
Son Güncelleme: 28.01.2021