Eğitim

Türk devletleri arasındaki ortak kültür, dil ve tarih birliği Türk Konseyi’nde tecessüm eden işbirliğinin sacayağını oluşturmaktadır. Bu hususiyet Türk Konseyi’ni diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarından farklı kılmaktadır. Türk Konseyi İkinci Zirvesi’nin “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” konusuna hasredilmiş olması bu durumun somut bir göstergesidir.Türk Konseyi çatısı altında, Eğitim ve Bilim alanlarında işbirliği büyük önem arz etmektedir. Eğitim ve bilim alanında işbirliği ülkelerimizdeki sosyal değişim, ekonomik kalkınma ve refah için en gerekli araçlar olarak kabul edilemektedir. Türk Konseyi eğitim konularını ele almak üzere Bakanlar Toplantıları düzenler, genç nesillerin mevcut eğitim sistemine katılmasına yardımcı olan özel programlar geliştirir ve uygular.

Bu zamana kadar sonuncusu 4 Kasım 2021'de İstanbul'da olmak üzere altı Eğitim Bakanları toplantısı ve sekiz Eğitim Bakanlıkları Kıdemli Memurları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Akademisi bünyesinde yürütülen faaliyetler, Ortak Türk Tarihi, Edebiyatı ve Coğrafya Ders Kitapları, eğitim profesyonelleri ile ortaokul / lise öğrencileri arasındaki öğrenci değişim programı ve Türk Konseyi çatısı altında yürütülen diğer programlar Üye Devletler arasında eğitim alanındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacaktır.
Son Güncelleme: 07.11.2021