Orhun Değişim Programı

Sekretarya, Orhun sürecini tam teşekküllü bir değişim programı olarak tesis etme yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği tarafından geliştirilen ve “Orhun Süreci” olarak adlandırılan öğrenci-öğretim elemanı değişim programında 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Dönem Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) evsahipliğinde Bişkek’te düzenlenen toplantıda “Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili belgelerin müzakere edilip kabul edilmesiyle uygulama aşamasına geçilmiştir.
Bilindiği üzere Türk devletleri arasındaki ortak kültür, dil ve tarih birliği Türk Keneşi’nde tecessüm eden işbirliğinin sacayağını oluşturmaktadır. Bu hususiyet Türk Keneşi’ni diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarından farklı kılmaktadır. 2012 yılında Bişkek’te düzenlenen Türk Keneşi İkinci Zirvesi’nin “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” konusuna hasredilmiş olması bu durumun somut bir göstergesidir. Bu tarihten günümüze Eğitim Bakanlarımız 4 toplantı gerçekleştirmiş ve bir dizi projenin uygulanmasına dönük kararlar almışlardır.
Bu meyanda, üye ülkelerimizin yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin arttırılması amacıyla tesis edilen ve 2013’ten itibaren faaliyetlerine başlayan Türk Üniversiteler Birliği kapsamında birçok toplantılar düzenlenmiş ve bu çerçevede Türk Üniversiteler Birliği ve Yükseköğretim Alanı Oluşturma Yönergesi kabul edilmiştir. Öğrenci ve Öğretim Görevlileri arasında değişim programlarının hayata geçirilmesinin hedeflendiği sürecin adı “Orhun Süreci” olarak belirlenmiştir. 
Daha ayrıntılı bilgi için http://turkunib.org/tr/site/index


 
Son Güncelleme: 28.01.2021