Ekonomik İşbirliği

Türk Konseyi, üye ülkelerin birbirleriyle ve dünya ile olan ekonomik entegrasyonuna büyük önem atfetmektedir. Üye ülkeler arasındaki ilişkilerin özünün karşılıklı yarar esasına dayanan ekonomik işbirliğinde yattığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, “Ekonomik İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilen ilk Türk Konseyi Zirvesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine verilen önemin somut bir göstergesi olmuştur.


Türk Konseyi, üye ülkelerin birbirleriyle ve dünya ile olan ekonomik entegrasyonuna büyük önem atfetmektedir. Üye ülkeler arasındaki ilişkilerin özünün karşılıklı yarar esasına dayanan ekonomik işbirliğinde yattığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, “Ekonomik İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilen ilk Türk Konseyi Zirvesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine verilen önemin somut bir göstergesi olmuştur.

Ekonomik işbirliği başlığı altında Konsey’in kuruluşundan itibaren başta Ekonomi Bakanları toplantıları olmak üzere pek çok toplantı ve faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu alanda “yatırım ortamının iyileştirilmesi”; “ekonominin çeşitlendirilmesi” ve “ekonomik ilişkilerin temeli olarak girişimcilik” konu başlıklarında üç Çalışma Grubu düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Türk Konseyi Ekonomi Bakanları Üçüncü Toplantısında üye ülkelerin Yatırım Ajansları arasında bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Karşılıklı yatırımların artırılması ve üye ülkelerin özel sektörleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türk Konseyi bünyesinde bir “Ortak Yatırım Portalı” hayata geçirilmiştir.

Diğer yandan, Türk Konseyi bünyesinde teşkil edilen Türk İş Konseyi de ekonomik işbirliğinin ilerletilmesi yolunda gerekli çalışmalarda bulunmaktadır. İş Konseyi üye ülkelerde faaliyette bulunan girişimcileri biraraya getirmek suretiyle aralarındaki temas ve işbirliğinin tesisi ve sürekliliğinde önemli bir rol ifa etmektedir. Üye ülkelerin özel sektörleri arasındaki ilişkilerin artırılması amacına matuf olarak, 2014 yılı itibarıyla İş Konseyi tarafından düzenli olarak “İş Forumu” ve “İhraç Malları Sergisi” düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, Türk Keneşi İş Forumu 19 Şubat 2014 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den petrol dışı sektörlerin temsilcisi 100’ü aşkın işadamının katılımıyla İstanbul’da TOBB Binası’nda gerçekleştirilmiştir. İş Forumuna paralel olarak, Türk İş Konseyi İkincisi Toplantısı düzenlenmiştir.

Üye ülkelerde faaliyet gösteren diğer üye ülke yatırımcılarına verilmesi planlanan Türk İş Dünyası Ödülleri’ne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bir sonraki Bakanlar toplantısının 2014 Haziran ayında Kırgızistan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.