Türk İş Portalı

Türk Konseyi'nin bu girişimi, Üye Devletlerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler) arasında, ticaretin önündeki fiziksel, bürokratik ve iletişime dair engelleri ortadan kaldırarak, çevrimiçi bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.


Bu platform, KOBİ'lerin herhangi bir aracı olmadan anında iletişim kurmasını, bilgi toplamasını, ticaret potansiyelini ve halihazırda çeşitli mecralara dağılmış olan faaliyetlerini tek bir web portalı altında toplanmasına olanak sağlayacaktır. İletişimi ve ilgili bilgileri tek bir merkeze toplamayı kolaylaştırırken, Türk Konseyi ticari etkileşimlerin hızının ve boyutunun yükseltilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. 
Bu doğrultuda, İş Portalı'nın kapsamlı ve etkin bir platforma dönüştürülmesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve veri akışının ilgili kamu iktisadi kuruluşları tarafından Sekretaryaya ve özel sektör şemsiye kuruluşlarına düzenli ve zamanında aktarılması, projenin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır. 
Daha evvel düzenlenen ekonomik işbirliği konulu çalışma grubu ve bakanlık toplantılarında alınan kararlara uygun olarak organizasyon, uygun yatırım ortamının yaratılması; mevzuatların uyumlaştırılması ve ulaştırma, gümrük, turizm gibi benzer alanlardaki ekonomik meselelerle ilgilenen ilgili hükümet organları ve diğer kurumlar arasında yakın işbirliğini sağlayarak, Üye Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Son Güncelleme: 07.11.2021