Türk Ticaret Evleri

Türk Konseyi Sekretaryası tarafından, Türk Konseyi üye devletlerinin ekonomik potansiyelini kısaca açıklayan ve bölgede gelecekteki ekonomik işbirliği için önemli bir unsur olarak ticaret konusunu gündeme getiren “Türk Ticaret Evleri”nin kurulmasına ilişkin Kavram Belgesi hazırlanmıştır. Bu belge aynı zamanda Türk ticaret evlerinin hedeflerini, başlıca faaliyetlerini ve işlevlerini de tanımlamaktadır.
“Türk Ticaret Evleri”, Üye Devletlerin ticaret hacimlerini artırmalarına, ihracat süreçlerini kolaylaştırmalarına ve diğer pazarlardaki konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olacaktır.
Yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde ve Azerbaycan modeli ve uygulaması baz alınarak, Sekretarya ve Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı (AZPROMO) tarafından halizahırda Bakü'de pilot proje olarak ilk “Türk Ticaret Evi'nin kurulması çalışmaları devam etmektedir.

 
Son Güncelleme: 07.11.2021