Türk Ticaret ve Sanayi Odası

2019 yılında, Türk Dili Konuşan Devletlerin iş çevreleri arasındaki işbirliğini desteklemek ve böylece ekonomik entegrasyon ve sosyal uyum ile kalkınmayı daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın daimi Sekretaryası 2021 yılında İstanbul'da faaliyete geçecektir.
Son Güncelleme: 07.11.2021