Türk Yatırım Fonu

Türk Konseyi, üye ülkeler arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının ve Üye Ülkeler arasındaki iç ticaretin artırılmasına, yeni istihdam ve güçlenen yenilikçilik anlayışı oluşturarak başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) olmak üzere girişimciliğin geliştirilmesine ve nihai olarak Üye Devletlerdeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya ivme kazandırılmasına katkıda bulunacak bir finansal mekanizmanın kurulması için çalışmaktadır. 
Bu sebeple, Türk Yatırım Fonu’nun oluşturulması Türk Konseyi Üye Ülkelerinin ekonomik potansiyellerini harekete geçirmek için, yetkin ve güçlü bir ekonomik araç olacaktır. Sekretarya, Türk Yatırım Fonu oluşturulması çabalarını titizlikle yürütmektedir.  ‘Ernst&Young’ danışmanlık şirketiyle birlikte hazırlanan, pazar rekabeti ve talep belirleme üzerine derin analiz, yatırım stratejileri tasarımı, idare ve organizasyon, ekonomik model ve Fon’un ekonomik etkileri gibi konuları içeren detaylı bir analizi içeren fizibilite çalışması tamamlanmış olup, Fonun kuruluşunda son aşamaya gelinmiştir. 

 
Son Güncelleme: 07.11.2021