Gençlik ve Spor

Türk Konseyi, genç bir uluslararası örgüt olarak diğer uluslararası örgütlerle işbirliğine önem vermektedir. Türk Konseyi’nin halihazırda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkileri bulunmaktadır.


Türk Konseyi, genç bir uluslararası örgüt olarak diğer uluslararası örgütlerle işbirliğine önem vermektedir. Türk Konseyi’nin halihazırda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkileri bulunmaktadır.

Türk Konseyi’nin EİT nezdinde yapmış olduğu Gözlemci Üyelik başvurusu, Ekim 2012’de Azerbaycan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen 12. EİT Zirvesinde kabul edilmiştir. Bu çerçevede, Tahran’da 2013 Kasım ayında gerçekleştirilen 13. EİT Zirvesi ile Mayıs ayında gerçekleştirilen EİT 23. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısına konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. EİT ile işbirliği mutabakat zaptı imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.

AGİT ile mevcut işbirliği kapsamında, davet üzerine AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi ve ilgili diğer toplantılara iştirak edilmektedir. Son olarak 2013 Aralık ayında Viyana’da gerçekleştirilen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi 20. Toplantısına, Dönem Başkanı Ukrayna’nın daveti üzerine katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte 2014 Aralık ayında Viyana’da düzenlenen Daimi Konsey Toplantısına üçüncü kez hitap edilmiş ve bu çerçevede başta AGİT Genel Sekreteri ile olmak üzere çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilmiştir.

Türk Konseyi’nin kuruluşuna dair Nahçıvan Anlaşması, BM tarafından 24 Eylül 2012 tarihinde tescil edilmiştir. BM nezdinde yapmış olduğumuz gözlemci üyelik başvurumuza ilişkin olarak 66. Genel Kurul’da başlayan müzakere süreci devam etmektedir.

İlaveten, Türk Konseyi, İİT nezdinde Gözlemcilik Statüsü elde etmek üzere 27 Aralık 2012 tarihinde resmi başvuruda bulunmuştur. İİT Gözlemci Üyeliği yoluyla, üyeleri aynı zamanda İİT üyesi olan Türk Konseyi’nin İslam dünyası ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması hedeflenmektedir.